La renovació dels Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians

Els Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians (PCEV) es van instituir per l’AELC en 1991 per tal de fomentar la literatura en català al País Valencià. Amb el pas del temps, aquests premis s’han consolidat com un esdeveniment de primer ordre, una autèntica festa de reconeixement i de germanor, per als escriptors en català al País Valencià i, a l’hora, han assolit també una significativa projecció sobre l’àmbit general de la literatura en llengua catalana.

Aquesta evolució ha suposat també una progressiva complexitat, amb successives reformes del seu abast i funcionament. Així, a partir de la proposta d’obrir els premis a tots els escriptors de l’àmbit lingüístic, que va ser aprovada per la Junta Directiva de l’AELC l’any 2019, es va encetar un procés que, partint d’aquella ampliació de l’abast dels premis i sense perdre l’essència dels seus orígens, suposés també la renovació i potenciació dels premis. Malauradament, les dificultats de la pandèmia van endarrerir la concreció d’aquesta renovació i també la posada en funcionament dels canvis, com també va impedir la resolució dels premis corresponents els anys 2019 i 2020. Va ser a partir de la renovació de la Junta territorial del País Valencià, ara fa quasi un any, que es va reactivar el procés de renovació, a la vegada que es lliuraven, el desembre passat, les dues darreres convocatòries.

Ara, finalment, tenim la satisfacció de presentar-vos la nova versió d’uns premis consolidats i plens d’història, uns premis que, tot i mantenint plenament la continuïtat de la seua trajectòria i adscripció valenciana, es volen projectar sobre el conjunt de l’àrea lingüística, en la línia de reforçar la profunda unitat i germanor que va possibilitar el naixement de la nostra associació.

Afortunadament, aquest projecte ha confluït amb la voluntat de la Institució Alfons el Magnànim de col·laborar en el millorament dels guardons de manera que, fruit d’aquesta confluència —i després d’alguns contactes preliminars entre els representats de totes dues institucions— s’ha arribat a un principi d’acord de col·laboració que suposa un suport econòmic essencial per dur endavant aquest ambiciós pla de renovació i potenciació dels premis. Es tracta d’una línia de subvencions que contemplen, ja per aquest any 2022, ajudes tant en l’apartat d’organització del premi (divulgació, despeses del jurat...) com per a l’acte de lliurament (publicitat, despeses de la gala de lliurament, possibilitat de cedir el saló de la Beneficència per a l’acte...) així com la promoció posterior dels premiats (actes centrals de presentació dels premiats a Barcelona, Palma i València, publicitat...).

Amb tot això, ens proposem que els Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians esdevinguen encara més representatius i rellevants i que contribuïsquen també a què el món literari valencià assolesca una major visibilitat i centralitat en el conjunt de la llengua catalana.

Fotografia de portada: Vicent Flor, director de l'Institut Alfons el Magnànim; Jaume Pérez Montaner, soci d'honor de l'AELC i expresident; Teresa Pascual, vicepresidenta de l'AELC al País Valencià; Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de València; Carles Mulet, vocal de l'AELC al País Valencià; Josep Enric Estrela, vicedirector de l'Iinstitut Alfons el Magnànim.