La plataforma Seguir Creando defensa la cultura i la llibertat de creació i d'expressió

Seguir Creando i Seguir Creando en Digital, formada per associacions i entitats de les diferents disciplines del món de la cultura i del periodisme que representen més de 40.000 autors, professionals i treballadors de la cultura, entre les quals hi ha l'AELC, fan pública la seva posició davant la situació actual. A través d'un manifest, Seguir Creando recorda que cal mantenir els avenços aconseguits en els darrers anys i la voluntat de concloure els grans projectes en marxa, especialment l'Estatut de l'Artista, una iniciativa que va partir de l'informe, aprovat per unanimitat, de la Subcomissió corresponent del Congrés dels Diputats i que va ser ratificat en sessió plenària del mateix Congrés.

La plataforma és conscient d'actuacions recents que posen en risc el principi inalienable de la llibertat d'expressió i de creació i la deriva perillosa cap a les prohibicions, la censura i la intervenció d'algunes administracions en els continguts de les obres artístiques. Per això, exigeix als partits polítics que participen del procés electoral un compromís ferm i decidit en la defensa de la llibertat d'expressió i de creació.

Les peticions del manifest són:

 1. És imprescindible i irrenunciable l'existència d'un Ministeri de Cultura amb estructura pròpia i desvinculat d'altres ministeris.
 2. Sense llibertat d'expressió i de creació no és possible la cultura.
 3. Concretar un «Pacte per la Cultura» en què es comprometin Govern, comunitats autònomes, Federació de Municipis i províncies i organitzacions professionals del sector cultural.
 4. Garantir la participació de les organitzacions professionals en la concreció jurídica, econòmica i social de les polítiques culturals.
 5. Desenvolupament i plena concreció de l'Estatut de l'Artista en els àmbits fiscal, de Seguretat Social i laboral. Concloure jurídicament i administrativa el reconeixement de la compatibilitat pensions/drets d'autor i activitats connexes, incorporant-hi les jubilacions anticipades i la incapacitat laboral; concloure l'adaptació, en matèria de Seguretat Social, del règim d'autònoms a l'especificitat del treball cultural i de la intermitència; consignació d'un apartat dedicat a rendiments derivats de la propietat intel·lectual.
 6. Modificar el contingut del Decret Reial 24/2021, en el qual es transposa la Directiva Europea 790/2019 sobre drets d'autor en el mercat únic digital, perquè
  • Sigui considerada l'esmena presentada amb el suport de més de 50 entitats professionals i d'autoria a començament del 2022, garantint el dret dels autors a percebre la compensació econòmica adequada per l'ús de les seves publicacions en premsa per part de les plataformes de la societat de la informació: gestió col·lectiva, 15% dels ingressos percebuts de les plataformes destinats al col·lectiu autoral i no que se'l consideri part del salari del periodista o autor.
  • S'integri el contingut dels articles 18 a 22 de l'esmentada Directiva sobre remuneració equitativa perquè, als drets d'autoria adequats i proporcionals, s'hi incorporin sistemes de control justos i transparents.
 7. Remunerar els autors per la reproducció i pels usos secundaris de les seves obres també en els àmbits de les administracions públiques i de les universitats i altres sectors educatius.
 8. Manteniment de l'IVA cultural com fins al moment i ampliació de la vigència del bo cultural destinat als joves.
 9. Reforçar l'acció pública contra la pirateria agilitzant els procediments de les administracions per salvaguardar els drets de la propietat intel·lectual.
 10. Cal participar activament en la Llei Europea sobre Intel·ligència Artificial, actualment a debat, i treballar per la introducció d'una obligació de transparència en la Llei d'IA i d'una normativa per als productes basats en la IA, d'acord amb la nostra Llei de Propietat Intel·lectual.
 11. Concloure la Llei d'Ensenyaments Artístics ampliant el nombre de titulacions, amb una especial importància a l'escriptura creativa per equiparar-la a altres ensenyaments artístics ja inclosos i vigents en la nostra legislació.
 12. Simplificar i agilitzar la tramitació administrativa a través de la que es contracta els autors i els treballadors de la cultura

El document complet, que signen quaranta associacions del món de la cultura i el periodisme, entre les quals l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, es pot llegir aquí