Subvencions per a la mobilitat d’autors de literatura catalana de l'IRL

L'Institut Ramon Llull obre la línia d'ajut a la mobilitat d'escriptors i il·lustradors per a la realització d'activitats de difusió de la literatura en llengua catalana o aranesa fora del domini lingüístic d'ambdues llengües. Poden optar a l'ajut els escriptors que participin en festivals literaris internacionals o bé en actes de promoció a l'exterior de novetats editorials en traducció, i que tinguin com a mínim una obra publicada en català o aranès en el cas dels escriptors i dues obres en el cas dels il·lustradors.

Les despeses subvencionables són només les corresponents al desplaçament de l’autor (en avió, tren, vaixell i autobusos interurbans). La sol·licitud s’ha de presentar un cop s’hagi realitzat l’activitat. El termini de presentació és el 26 de juny de 2019.

Consulteu tota la informació.