Memorial de violetes

Nel Martí i Llufriu

Memorial de violetes, crònica menorquina de la repressió i l'alliberament homosexual a les Balears analitza, especialment a partir de fonts menorquines, la repressió de l'homosexualitat a l'arxipèlag des del segle XIII fins al temps present, amb especial atenció al període franquista i als inicis del moviment LGTBIQ+, i explica una història oculta, mai exposada de forma global a les Illes, i que havia de ser contada, posada al servei de la visibilitat, de la llibertat i dels drets humans.

Publica Nova Editorial Moll