Ajuts assistencials i de necessitat urgent per a membres de CEDRO

Catalan
23 de febrer de 2018

Els autors membres de CEDRO majors de cinquanta-cinc anys podran demanar aquest 2018 un ajut econòmic per a l'adquisició de material òptic, audiòfons i tractaments dentals, que consisteix en el reintegrament del 50% de cada factura per aquests conceptes fins a un màxim de 200 euros l'any. Per material òptic es restableix el període de carència d’un any, pel qual els socis que van beneficiar-se de l'ajut per aquest mateix concepte l'any 2017, no podran sol·licitar-lo aquest any. Poden sol·licitar aquest ajut els autors nascuts abans del primer de gener de 1963, que siguin socis de CEDRO abans de l'1 de gener de 2017.

La factura ha de ser amb data de 2018, i ha de detallar el material adquirit o el tractament dental realitzat. Juntament amb la factura s'ha d'incloure el formulari disponible en aquest enllaç emplenat. La data límit de recepció de sol·licituds és l'11 de gener de 2019. Es pot enviar tot per correu electrònic, a l'adreça funcionsocial@cedro.org. Si ho consideren necessari, des de CEDRO poden demanar després que s'enviï la factura original per correu postal.

Al mateix temps, CEDRO dona continuïtat al programa d'ajuts de necessitat urgent, per a autors que pateixen alguna malaltia que els impedeix treballar i que tenen dificultats econòmiques. Pot demanar aquest ajut tothom que sigui soci de CEDRO abans de l'1 de gener de 2017, independentment de l'edat. Una comissió d'ajudes estudiarà els casos rebuts. Cal emplenar i enviar el formulari disponible en aquest enllaç i presentar tota la documentació que posteriorment es demani.

Podeu enviar la documentació per correu electrònic a asanz@cedro.org o per correu postal a la delegació de CEDRO a Barcelona, o a l'oficina central de Madrid:

CEDRO Madrid            CEDRO Barcelona
Miguel Ángel, 23, 4º     Pau Claris, 94, 2n A
28010 Madrid               08010 Barcelona

Categoria