Convocatòria d'ajuts per a la mobilitat dels escriptors de les illes

Catalan
15 de febrer de 2017

TalentIB -  Circuit artístic entre les Illes Balears
Literatura

TalentIB és el nom que reben els circuits artístics entre illes que organitza l'Institut d'Estudis Baleàrics. En literatura, aquesta iniciativa té com a objectiu facilitar la mobilitat dels autors entre les illes i entre aquestes i Catalunya i el País Valencià, així com fomentar el coneixement dels escriptors a l'exterior i potenciar-ne la lectura.

FUNCIONAMENT
El circuit TALENTIB serveix per impulsar el desplaçament d'un autor de les Illes Balears a qualsevol altra illa, a Catalunya i al País Valencià amb la finalitat de dur a terme una activitat literària. S'entén per activitat literària: presentació de llibre, conferència, lectura poètica, recital, taula rodona o clubs de lectura, entre d'altres.

Àmbit d'aplicació
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (sempre que sigui fora de l'illa de residència), Catalunya i el País Valencià.

Beneficiaris del circuit
Poden optar al circuit TalentIB tots els escriptors de les Illes Balears.

Procediment
1. Inscripció al circuit
S'hi poden inscriure els espais que acullen l'acte, els editors o els agents dels escriptors. Cal emplenar el formulari que apareix a la pàgina web illenc.cat o anar directament a l'enllaç http://www.talentib.com/ca/inscripcions/literatura/.

2. Confirmació de la sol·licitud
L'Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears (ILLENC) confirmarà als demandants la recepció de la sol·licitud.

3. Organització de l'acte
L'espai i l'autor s'han de posar d'acord pel que fa a l'organització de l'acte. L'autor s'haurà de fer càrrec en primera instància de les despeses derivades del desplaçament.

4. Pagaments
Un cop finalitzat l'acte, l'autor ha de remetre una factura a l'Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears (ILLENC) (aplanas@iebalearics.org) amb les quantitats que s'indiquen a continuació:

Pagaments
• Actes a Mallorca, Menorca i Eivissa:
200 € (més impostos) per persona per un únic esdeveniment. Si en el mateix desplaçament es fan més actes: 100 € (més impostos) per cada un d'ells. El màxim és de 500 €.

• Actes a Formentera o que els autors surtin de Formentera:
250 € (més impostos) per persona per un únic esdeveniment. Si en el mateix desplaçament es fan més actes: 100 € (més impostos) per cada un d'ells. El màxim és de 500 €.

• Actes a Catalunya i País Valencià:
250 € (més impostos) per persona per un únic esdeveniment. Si en el mateix desplaçament es fan més actes: 100 € (més impostos) per cada un d'ells. El màxim és de 600 €.

Les dades de facturació són:
Institut d'Estudis Baleàrics
C/ d'Alfons el Magnànim, 29
07004 Palma
NIF: Q5755019F

Categoria