El Congrés dels Diputats dóna suport majoritari a les reivindicacions dels autors pensionistes

Catalan
17 de març de 2016

La Comissió de cultura del Congrés espanyol ha aprovat avui dues Proposicions no de Llei sobre la compatibilitat de les pensions i altres ingressos derivats de la creació artística

Avui s'ha celebrat la primera reunió de la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats, que ha discutit Proposicions no de Llei presentades pels grups parlamentaris de Podemos i de Democràcia i Llibertat, en les quals es demanava un canvi normatiu que permeti compatibilitzar la percepció d'una pensió amb les rendes derivades d'activitats creatives.

La Proposició no de Llei presentada per Podemos instava a suspendre les inspeccions iniciades i a paralitzar els expedients oberts, i la de Democràcia i Llibertat, començar els passos necessaris per canviar la llei. Finalment, fruit d'un acord entre aquests dos grups i els Socialistes, s'han aprovat els dos textos per 28 vots a favor i 15 en contra, incloent en els dos textos totes les propostes de Podemos i de Democràcia i Llibertat.

El Grup Parlamentari Popular ha optat per votar en contra de les dues propostes, per considerar que sol·licitar la suspensió de les inspeccions obertes és contrari a la legislació vigent en matèria laboral i de la Seguretat Social. Tot i així, el portaveu del PP a la  Comissió de Cultura, Miguel Barrachina, ha manifestat el seu suport absolut a un canvi legislatiu que impliqui incrementar al 100% el grau de compatibilitat entre la percepció d'una pensió i altres ingressos.

Els membres de la plataforma «Continuar creant / Seguir creando» qualifiquem d'encoratjador el debat produït en el si de la Comissió de cultura, ja que sembla haver-hi una clara unanimitat en la voluntat de modificar la regulació actual que sanciona els autors pensionistes.

La plataforma considera que, a més d'aquesta modificació legal, cal trobar fórmules que permetin solucionar de manera immediata la situació dels autors pensionistes que han estat sancionats.

Enllaços:

SGAE: Informació de premsa.
La Vanguardia: Congreso aprueba paquete de medidas para apoyar a profesionales de la Cultura.
El Punt Avui: Els sèniors, castigats.  
Categoria