El Govern aprova definitivament i en solitari la nova Llei de Propietat Intel·lectual

Catalan

30 d'octubre de 2014

El ple del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual amb els vots del Grup Popular. La Llei s'ha aprovat per 172 vots a favor, 144 en contra i 3 abstencions. Durant la votació els partits de l'oposició han criticat durament el Govern per la manca absoluta de diàleg durant tot el procés, no només amb la resta de partits, sinó amb el conjunt del sector cultural, que es veurà greument perjudicat per aquesta llei.

La nova llei, que es començarà a aplicar el gener de 2015, representa un greu perjudici per als titulars dels drets en favor d'altres sectors econòmics aliens a la creació. En relació al món de l'escriptura, sobresurt la pràctica desaparició del concepte de “còpia privada”, i la remuneració de la compensació via Pressupostos Generals de l'Estat, que passarà a ser una quantitat gairebé simbòlica. Al mateix temps, la limitació expressa de la capacitat de maniobra de les diverses entitats de gestió col·lectiva –crítiques des d'un inici amb el Ministeri de Cultura– provocarà una major despesa de funcionament i no aportarà cap avantatge, ni als creadors ni als usuaris.

Citant el comunicat d'ADEPI (Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual), amb motiu de l'aprovació al Senat a mitjan octubre: «Les raons del rebuig d'artistes, autors, productors i editors al projecte de llei que modifica la Llei de Propietat Intel·lectual es poden sintetitzar en una sola idea: injustícia. La reforma aprovada al Senat s'acarnissa contra el sistema de propietat intel·lectual a favor d'altres sectors econòmics aliens a la creació i perjudica els titulars de drets, que patiran una nova disminució de les seves rendes. Rendes que no procedeixen, tot sigui dit, de subvencions públiques, sinó de les indústries que utilitzen aquests continguts per generar activitat econòmica, i que han de retribuir l'aportació de valor al seu negoci que realitzen els titulars de les obres.

El Govern s'ha equivocat en no equilibrar els beneficis que el sector tecnològic obté de la utilització, legal, il·legal i al·legal dels continguts protegits i els greus perjudicis que aquesta utilització causa. Ni la reforma de la compensació per còpia privada ni les propostes antipirateria són encertades, perquè ni compensen amb justícia ni protegeixen amb eficàcia. Finalment, la llei no ha d'enfrontar sectors que són complementaris: garantir l'equitat de les tarifes de les entitats de gestió no és el mateix que bloquejar el seu dret a fixar-les imposant requisits que deixen només en mans dels usuaris el tancament dels acords. És possible i necessari reequilibrar aquesta relació sense afectar la competitivitat de cap sector.»

En una notícia divulgada divendres, CEDRO explica: «El nou marc legal devalua el treball dels creadors i editors i els impedeix d'obtenir una justa remuneració pel seu treball. Aquesta llei veu la llum sense el suport dels titulars dels drets afectats ni dels partitis de l'oposició», i continua «la versió refrendada ahir varia poc respecte de l'avantprojecte que el Consell de Ministres va aprovar el passat 14 de febrer, a pesar de les recomanacions formulades pel Consell General del Poder Judicial, el Consell d'Estat i la Unió Europea. El Govern tampoc ha tingut en compte les al·legacions dels partits de l'oposició ni les peticions del sector de la cultura, entre elles, la dels autors i editors representats per CEDRO.»

Aquesta Llei, però, neix sota el condicionant del procés de reforma, actualització i harmonització de la propietat intel·lectual que fa temps que està elaborant la Comissió Europea, i que, quan estigui a punt, obligarà al Govern espanyol a fer adaptacions importants.

COMUNICATS

ADEPI: El Congreso tiene una última oportunidad para impedir la aprobación de una Ley de Propiedad Intelectual muy deficiente (29/10/2014).
CEDRO: La nueva Ley de Propiedad Intelectual nace con fecha de caducidad (30/10/2014).

LA NOTÍCIA A LA PREMSA

ABC: El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
Ara: Aprovada definitivament la reforma de la llei de la propietat intel·lectual.
El Mundo: Así afectará a Internet la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
El País: La Ley de Propiedad Intelectual, aprobada solo con los votos de PP.
La Vanguardia: La Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor el 1 de enero de 2015.

MÉS SOBRE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Apartat de temes professionals del web de l'AELC.
 


Categoria