Escriptors europeus demanem la supressió de l'art. 12 de la Directiva Europea sobre drets d'autor

Catalan

Els escriptors europeus demanem la supressió de l'Article 12 de la proposta per a la reforma de la Directiva Europea sobre drets d'autor en l'àmbit digital

17 de novembre de 2017

28 associacions d'escriptors i traductors d'11 països diferents ens hem unit per demanar l'eliminació de l'Article 12 de la proposta actual per a l'elaboració de la  Directiva Europea sobre el Mercat Únic en l'àmbit digital, que té per objectiu reformar els drets de propietat intel·lectual en l'àmbit digital.

L'article 12 de l'esborrany de la Directiva COM/2016/0593 tracta sobre les indemnitzacions a les empreses editorials, i permetria als editors exigir una part de la compensació pels drets subsidiaris de les obres.

Partint d'aquest article, els Estats membre podrien establir que, quan un autor hagi cedit o concedit una llicència d'un dret a una editorial, aquesta cessió o llicència constitueix una base jurídica suficient perquè l'editorial pugui reclamar una part de la indemnització que rep l'autor pels usos de la seva obra que hagin tingut lloc en el marc d'una excepció o limitació del dret, com per exemple el préstec bibliotecari en línia o activitats pedagògiques digitals.

Preocupa el fet que la Comissió Europea estigui impulsant una nova legislació sense fer un estudi adequat del seu impacte a nivell econòmic i dels problemes d'implementació a cada realitat nacional. Cada estat membre de la UE té solucions legislatives diferents i praxis diverses pel que fa a les excepcions dels drets d'autor o a la distribució de les remuneracions. La legislació proposada no eliminaria aquestes diferències entre els estats, sinó que crearia una situació confusa i de difícil aplicació.

Ens desconcerta també que els editors europeus proposin un canvi legislatiu que retalla els drets dels autors i els afebleix, i que redueix la remuneració que reben els autors pels usos de les seves obres. L'aplicació de l'article 12 generaria una situació d'incertesa jurídica i suposaria una confrontació constant entre autors i editors, cosa que no beneficia a ningú.

LLEGIU EL COMUNICAT DE LES ASSOCIACIONS EUROPEES (pdf, en anglès)

LLEGIU UN DOCUMENT EXPLICATIU (pdf, en anglès)

LLEGIU LA PROPOSTA DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on copyright in the Digital Single Market COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD)(en els idiomes oficials de la UE)


· En contra dels principis bàsics dels drets d'autor

L'article 12 està en contra dels principis bàsics dels drets de propietat intel·lectual i posa en perill la llibertat contractual de l'autor i la seva subsistència material. Els drets d'autor es fonamenten en la base que l'autor del treball sempre és una persona física, i per tant, només aquesta pot cedir els drets sobre la seva obra.

· Limita la llibertat contractual
És un fet acceptat que l'autor és la baula feble en les relacions contractuals, i així mateix s'esmenta en els articles 14-16, que proposen algunes solucions. Tot i així, l'article 12 afebleix encara més aquesta relació en favor de les empreses editorials. Limitar la llibertat contractual a través de mesures legislatives, en detriment de la baula més feble, és un fet insòlit que no podem acceptar.

· Provoca greus interferències de mercat
L'article 12 va ser redactat precipitadament i és poc clar en els aspectes terminològics. La repercussió que tindria en el mercat del llibre i en la relació entre autor i editor no ha estat prou estudiat ni avaluat. L'article crearia una situació d'incertesa jurídica, i provocaria disfuncions en el mercat de drets d'autor.

· De difícil aplicació
Si s'apliqués l'article, s'hauria d'estudiar cada cas concret per saber qui és el titular del dret de compensació. Això provocaria nombroses dificultats pràctiques i generaria costos administratius inassumibles en el moment de distribuir la remuneració en concepte de drets.

· Destrueix estructures culturals en funcionament
Cada estat membre aplica solucions legislatives molt diverses partint de cadascuna de les realitats del territori. No tenir en compte aquesta realitat territorial és un greu perill per a les zones lingüístiques de petites dimensions.


Un Mercat Únic europeu eficaç en l'àmbit digital és un objectiu que compartim, però no s'hauria d'aconseguir debilitant la situació professional dels creadors, que són la part més feble del procés. Els estats membre de la Unió Europea tenen a la seva disposició una gran varietat de disposicions legislatives i de criteris per a les retribucions en concepte de drets, que fa anys que funcionen positivament a diversos països i que permeten la subsistència material dels creadors i el desenvolupament d'una cultura d'àmbit nacional. Posar en dubte pràctiques que s'han demostrat efectives seria fatídic especialment per a les àrees lingüístiques més febles.

El comunicat, al qual encara s'estan adherint més associacions, va ser entregat el passat 11 d'octubre al Parlament Europeu. Es preveu que entre els dies 24 i 25 de gener de 2018 el Comitè d'Afers Legals del Parlament Europeu (European Parliament Committee of Legal Affairs, JURI) decideixi en votació sobre l'aplicació d'aquest esborrany.

 

Categoria