Informe sobre la pirateria 2012: La indústria editorial deixa d'ingressar 45 milions per la pirateria de llibres digitals

Catalan
11 de març del 2013


La Coalició de Creadors i Indústries de Continguts ha presentat l'estudi “Observatori de Pirateria i Hàbits de Consum de Continguts Digitals 2012”, elaborat per la consultora GfK Emer, i que presenta unes dades alarmants pel que fa a l'impacte de la pirateria sobre la indústria de continguts digitals a l'Estat espanyol.


Després d'un any d'aplicació de la Llei Sinde, l'informe evidencia que, lluny de minvar, l'accés il·legal a continguts digitals s'ha accentuat. La meitat dels internautes de l'Estat espanyol accedeixen de manera il·legal a continguts digitals, i la meitat dels accessos il·lícits són novetats i estrenes. De les persones que han accedit a contingut il·legal, el 43% ha piratejat pel·lícules, el 32% música, el 12% llibres i el 7% videojocs.


Si ens centrem en la indústria editorial les dades són igualment dramàtiques: el 12% dels internautes declaren piratejar llibres; el nombre d'accessos il·lícits a la xarxa arriba als 227 milions; el valor de les reproduccions il·lícites es calcula al voltant de 586,6 milions d'euros; i el càlcul de lucre cessant (pèrdua del rendiment econòmic que s'hagués obtingut en l'activitat si no s'hagués produït la infracció) ascendeix a 45 milions d'euros, un lucre que suposaria un creixement del 4,6% per a la indústria editorial a l'Estat espanyol. Aquestes dades, a més, no reflecteixen el volum total de pèrdues, perquè l'estudi no inclou el llibre de text i se centra específicament en el sector digital sense tenir en compte la còpia per reprografia (impressió, escànner i fotocòpia).


Entre les causes del pirateig citades a l'informe sobresurten la facilitat i rapidesa d'accés als continguts digitals, la manca de conseqüències legals i la possibilitat d'obtenir les novetats abans que surtin al mercat.


Aquest informe ratifica la necessitat de prendre mesures urgents per assegurar la protecció de la propietat intel·lectual a l'Estat espanyol, tal i com fa temps que reclamen les entitats de gestió de l'Estat i diversos organismes a nivell internacional. Unes mesures que passen inevitablement per l'enfortiment radical de l'activitat de la Comissió de Propietat Intel·lectual, la qual és completament ineficaç: al cap de l'any d'aplicació de la Llei Sinde aquesta Comissió ha retirat 17 àlbums –dels 2.118 milions d'àlbums descarregats–, 20 pel·lícules –de les 536 milions de piratejades– i 4 llibres –dels 226 milions de piratejats–, i no ha fet ús ni una sola vegada de la seva autoritat per sol·licitar al Tribunal Administratiu una ordre judicial de tancament dels webs que infringeixen la legalitat.


Segons els autors de l'informe la causa d'aquesta circumstància és únicament la falta de voluntat política del govern de protegir el sector cultural. En paraules de Carlota Navarrete, directora de la Coalició de Creadors: “[Espanya] no es pot permetre el frau als legítims drets d'un sector que suposa el 4% del PIB, en nom d'un demagògic concepte de «barra lliure de la cultura» que no s'aplica en cap altre sector de l'economia”.


Llegeix l'informe: “Presentación del Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2012”.


Premsa:


ABC: “La mitad de los internautas españoles piratea contenidos digitales”.

Ara: “La cultura ha perdut 1.220 milions d'euros per culpa de la pirateria el 2012”.

El Mundo: “La mitad de los internautas accede de forma ilegal a contenidos digitales, según la antigua SGAE”.

La Vanguardia: “La mitad de los internautas españoles accede de forma ilegal a contenidos digitales”.

 


Notícies relacionades:

CEDRO: "Acceso gratuito a la cultura, un derecho?", 14 de març de 2013.

AELC: “Un informe recomana que Espanya entri a la llista negra de la pirateria mundial”, 17 de febrer de 2013.

AELC: “Es presenta l'informe de recomanacions sobre el cànon per còpia privada”, 1 de febrer de 2013.

AELC: “Gestors internacionals de drets reprogràfics donen suport a CEDRO en les seves demandes al Govern espanyol”, 16 de gener de 2013.

AELC: “Malestar en el sector cultural per l'aplicació de la llei Sinde”, 15 d'octubre de 2012.

Categoria