La Defensora del Poble dóna la raó als creadors pensionistes

Catalan
6 de setembre de 2016
Soledad Becerril es mostra a favor que els professionals de la creació artística compatibilitzin activitat creativa i jubilació

Al mes de juliol, els representants de la plataforma Continuar Creant / Seguir Creando es van reunir amb la Defensora del Poble, Soledad Becerril, per traslladar-li la difícil situació que travessen els professionals de la creació artística a causa dels límits imposats pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, que impedeix que els creadors puguin compatibilitzar el cobrament de la pensió amb el desenvolupament de la seva activitat creativa.

El passat 30 d'agost l'oficina del Defensor del Poble va remetre un escrit als representants de la Plataforma, en què recomana a la titular en funcions del Ministeri de Treball i Seguretat Social, Fátima Báñez, que efectuï "una interpretació normativa que permeti la continuïtat de l'activitat creadora dels autors pensionistes de manera que no pateixin detriment en els seus respectius nivells de renda pel fet de crear". A més, subratlla la necessitat d'elaborar "un Estatut de l'Artista i del Creador, que abordi la protecció integral i les necessitats específiques d'aquest grup social".

En l'escrit també s'afirma que hi ha una incoherència entre les normes del Ministeri de Treball i Seguretat Social i les que recull la Constitució espanyola. Aquesta contradicció s'adverteix en l'article 20.1 b), relatiu a la protecció dels drets de la producció i creació literària, artística, científica i tècnica, i en el 44.1, que atribueix als poders públics l'obligació de promoure i tutelar l'accés a la cultura. En aquest sentit, l'Alt Comissionat de les Corts Generals considera que els drets d'autor han de tenir el mateix tractament sigui quin sigui el moment en què s'hagin elaborat i publicat les obres.

La titular de la institució també assenyala en el comunicat que la tasca de creació constitueix un bé particular, i incideix que la incompatibilitat que pateixen els creadors i que els impedeix cobrar la seva pensió de jubilació amb els drets d'autor generador per les seves obres, "suposa posar en perill l'aportació a l'art ia la cultura del país de persones en plena capacitat creativa".

Els integrants de la Plataforma Continuar Creant aplaudim aquesta resposta, feta pública pel Defensor del Poble, i confiem que s'adoptin al més aviat possible les mesures oportunes que solucionin aquesta greu i injusta situació.
 

Categoria