Neix una plataforma per impulsar el mecenatge privat i assessorar creadors

Catalan

Neix la Fundació Catalunya Cultura, una plataforma que uneix el sector públic i el privat per a donar suport a projectes culturals. Es tracta d'un projecte impulsat des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del CoNCA i l'Institut Català de Finances, i que des d'un inici compta amb la col·laboració de les empreses Havas Media Group (Acta Diurna), Fluidra, Fundació Banc Sabadell, Gramona, Grup Damm, Grup Planeta, Hewlett Packard i Fundació Carmen i Lluís Bassat. Enric Crous, del Grup Damm, serà el director del Patronat.

La Fundació Catalunya Cultura és una plataforma de mecenatge privat, per incentivar la col·laboració entre el sector empresarial i l’àmbit de la creativitat, la innovació i el patrimoni, amb l’objectiu de trobar noves formes de finançament que permetin impulsar nous projectes culturals. Va ser un dels compromisos principals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a aquesta legislatura.

En la seva activitat ordinària, la Fundació actuarà com a dinamitzador de projectes culturals de manera coordinada amb el Departament de Cultura, així com amb d’altres institucions públiques.

Els destinataris prioritaris de les iniciatives de la Fundació són els creadors emergents i els projectes culturals amb voluntat d'impacte social, els projectes en fase incipient de desenvolupament, i els projectes de rehabilitació o restauració del patrimoni cultural. En qualsevol cas, es podran beneficiar de les actuacions de la Fundació totes les persones físiques i jurídiques que disposin d’un projecte cultural que requereixi finançament.  

La Fundació Catalunya Cultura comptarà amb els òrgans següents: Patronat, Comissió Executiva, Direcció, Consell Social i de Mecenatge, i Comissió de Projectes. El Patronat serà l'òrgan de govern i administració de la Fundació, el qual fixarà les línies generals sobre la distribució i l'aplicació dels fons disponibles; elaborarà un pla d'actuació i el pressupost anual; nomenarà els membres de la comissió executiva i del director, i signarà acords i convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades. El Consell Social i de Mecenatge estarà format per totes aquelles empreses, entitats o persones físiques que col·laborin en el finançament de les activitats i projectes impulsats per la plataforma.

La Comissió de Projectes avaluarà i assessorarà els projectes presentats pels creadors. Oferirà recursos per assolir l'objectiu dels creadors, facilitarà eines per donar contingut empresarial al projecte cultural i emmarcarà el projecte dins dels sistemes de finançament que més s'avinguin amb la idiosincràcia del projecte: crowdfunding, mecenatge, patrocini i coinversió. Les ajudes podran arribar al milió d'euros.

Hi haurà, també, la Llotja de projectes, una plataforma de difusió dels projectes que cerquen finançament i que han estat assessorats per la Comissió de Projectes, per acostar el projecte a empresaris, mecenes i inversors. La Fundació Catalunya Cultura treballarà activament perquè aquests projectes aconsegueixin finançament.

Més informació http://www.fundaciocatalunyacultura.cat/


Categoria