Subvenció per a desplaçaments d'escriptors

Catalan

És oberta la convocatòria de subvencions per a desplaçaments d'escriptors que promou l'Institut Ramon Llull. Són subvencions per a la realització d'activitats culturals fora del domini lingüístic durant l'any de la convocatòria que afavoreixin i impulsin la presència exterior de la literatura i cultura catalanes, mitjançant el finançament dels trajectes, la gestió i compra dels quals es fa a càrrec de l'Institut.

Poden optar-hi escriptors i escriptores de narrativa, poesia, teatre i assaig  en català amb almenys una obra publicada originalment en català, en format llibre i d'autoria exclusiva; guionistes de ficció per al cinema i la televisió amb almenys dues obres estrenades originalment en català, i traductors literaris del català a altres llengües que hagin publicat almenys dues traduccions d’obres literàries originals en llengua catalana en format llibre i d’autoria exclusiva.

Poden optar a la convocatòria la participació a esdeveniments de difusió de novetats editorials en traducció, la participació a festivals literaris, la participació a seminaris de traducció literària, la presentació de ponències o conferències a universitats i/o a congressos acadèmics internacionals. S’exclou la participació a activitats que ja hagin rebut finançament de l’Institut Ramon Llull.

     Traducció de poemes

Els poetes en llengua catalana que siguin convidats a participar en festivals internacionals de poesia podran sol·licitar de l’Institut Ramon Llull la gestió de la traducció de poemes propis fins a un màxim de 5 poemes i un màxim de 120 versos per traducció per a usos de difusió en el festival. La traducció de poemes només es podrà sol·licitar una única vegada per a cada llengua, i la gestió de la traducció serà responsabilitat de l’Institut Ramon Llull. L’Institut Ramon Llull podrà fer ús de les traduccions resultants per a activitats relacionades amb les seves finalitats. Els poemes seran traduïts a la llengua del país on se celebra l’activitat; si per motius tècnics, això no fos possible, es traduiran a l’anglès.

      Terminis

L'última data per a la presentació de sol·licituds és el 15 de novembre del 2013. Cal tenir en compte que la sol·licitud s'haurà de presentar fins a un mes abans de l'inici del viatge. Si el desplaçament és fora de la Unió Europea s’haurà de presentar fins a dos mesos abans. Si la subvenció que es demana inclou la traducció de poemes, s’haurà de presentar sempre fins a dos mesos abans de la data d’inici del viatge.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert per a que la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de l’oficina de correus abans de ser certificada. No s’acceptaran les sol·licituds presentades per e-mail.

És imprescindible que el sol·licitant consulti les bases i la resolució de la convocatòria atès que s'han introduït alguns canvis respecte a anys anteriors. És imprescindible que els formularis siguin de la convocatòria del 2013.

Trobareu tota la informació sobre les bases de la convocatòria, condicions i formularis en aquest enllaç.

Categoria