Suport internacional a Dolors Miquel i a la llibertat d'expressió

Catalan
9 de març de 2016


Les organitzacions International Authors Forum, Culture Action Europe i PEN Club manifesten el seu suport a Dolors Miquel i la llibertat d'expressió en un text promogut per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i el PEN Català.

 

 

Suport internacional a Dolors Miquel

[ENGLISH VERSION]

Dues associacions cristianes, Associació Espanyola d'Advocats Cristians i E-Cristians van presentar el passat 16 de febrer una denúncia davant la fiscalia contra la poeta Dolors Miquel, per un «delicte contra els sentiments religiosos».

Dolors Miquel va ser elegida per llegir un poema durant l'entrega dels Premis Ciutat de Barcelona. Durant l'acte, que va tenir lloc al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, el president grup municipal del Partit Popular, Alberto Fernández Díaz, va abandonar de manera gens respectuosa la sala, després de sentir un fragment del poema de Dolors Miquel, una paròdia sacrílega del Parenostre:

Mare nostra que esteu en el zel
sigui santificat el vostre cony
l'epidural, la llevadora,
vingui a nosaltres el vostre crit
el vostre amor, la vostra força.
Faci's la vostra voluntat al nostre úter
sobre la terra.
El nostre dia de cada dia doneu-nos avui.
I no permeteu que els fills de puta
avortin l'amor, facin la guerra,
ans deslliureu-nos d'ells
pels segles dels segles,
Vagina.
Anem.

Immediatament després, Fernández Díaz va justificar la seva reacció davant dels mitjans al·legant que el poema de Dolors Miquel era «ofensiu per a molts barcelonins» i «fora de lloc en el context institucional dels premis». Per aquesta raó, el PP va demanar el cessament de qui «per acció o omissió» va permetre la inclusió del poema a l'acte. Les xarxes socials han tingut un allau d'insults i amenaces, però també mostres de suport a la poeta. Dolors Miquel va declarar que no tenia cap intenció d'ofendre a ningú i que la lectura es tractava d'una acció artística.

En un país en què recentment s'ha aprovat una llei que restringeix greument la llibertat d'expressió i altres drets fonamentals, la «Llei mordassa», és essencial que els escriptors, i en general tots els artistes, obtinguin el suport de la comunitat internacional.

 

Davant d'aquesta situació, el PEN Català, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Culture Action Europe, International Authors Forum i PEN Club volen fer constar:
 

· Que no hi ha res que justifiqui l'insult i l'amenaça damunt d'una manifestació artística com ho és el recitat poètic.

· Que cal escoltar i llegir amb deteniment una composició per jutjar-la amb coneixement de causa.

· Que les mostres d'intolerància cada vegada més freqüents són una amenaça per a tota la societat, ja que posen en perill la bona convivència. A més, aquesta intolerància té un efecte devastador en el camp de la cultura.

· Que és una gran irresponsabilitat treure de mare i de context una acció cultural com a maniobra de distracció d'altres interessos polítics, no sempre manifestats de manera clara.

No ens cansarem de defensar la llibertat de pensament, de creació i d'expressió, feta amb tot el respecte. 

* * *

International Support to Dolors Miquel

Two Spanish Christian associations, Associació Espanyola d'Advocats Cristians and E-Cristians, have filed complaints to the prosecution against Catalan poet Dolors Miquel, referring blashphemy.

Miquel was appointed to read a poem at the Ciutat de Barcelona Awards by Ada Colau, Mayor of Barcelona, who is also facing charges.

During the ceremony, which took place in the city hall in Barcelona on February 15th, the president of the Popular Party (PP), Alberto Fernández Díaz, disrespectfully abandoned the room after hearing part of Miquel’s poem, a pro-choice parody of the Lord’s Prayer:

Our Mother in heaven,
hallowed be your cunt
the epidural, the midwife,
your scream will come
your love, your strength.
Your will be done in our womb
on earth.
Give us today our daily day.
Save us from the sons-of-a-bitch
who miscarry love, who make war
and deliver us from them,
now and forever,
Vagina.

Let’s go…*

(*in Catalan, “Anem”, an untranslatable pun on words)

Immediately afterwards, Fernández Díaz justified his reaction to the media by stating that Miquel’s poem was “offensive to the majority of citizens in Barcelona” and “out of place in such an institutional context”, which is why the PP is demanding cessation of whoever permitted the performance “by act or omission” and considering “criminal charges” against Miquel. The social network is bursting with insults, threats but also supportive messages to the poet in relation to the incident. Dolors Miquel declared that she had never intended to offend anybody and that hers was merely a creative performance.

In a country that has recently passed a law that seriously restricts freedom of speech and other fundamental rights, the Ley Mordaza (Gag law), it is essential that artists and therefore, writers, find support from the international community.

 

For all these reasons, Catalan PEN, Association of Catalan Language Writers, Culture Action Europe, International Authors Forum and PEN Club state:
 

· Nothing justifies insult and threat upon an artistic manifestation such as a poetic performance.

· Artistic works have to be listened and read thoughfully before making any judgment in an informed way.

· Public displays of intolerance, which are more common every day, are a threat to society. Furthermore, intolerance has a devastating effect in culture.

· It is of great irresponsibility to take out of context a composition, and judge it without knowing its background, as a tactic to get attention for other political interests, not always manifested in a clear way.

We will never stop defending freedom of thought, creation and expression, done with respect.
 


Categoria