Publicacions

Títols que edita l'AELC

Les col·leccions de l'Associació recullen material de les activitats més rellevants i de l'obra dels escriptors. Els «Quaderns Divulgatius» són articles o ponències de diferents àmbits literaris. Els «Retrats», presenten la personalitat i l'obra dels autors homenatjats. Les «Notícies Bibliogràfiques» apleguen una relació de les obres publicades cada any pels socis de l'entitat. Per obtenir una publicació en paper, contacta amb l'AELC.

Publicacions