Retrats, 24: Josep Vallverdú

Dedicat a presentar la personalitat i l'obra de l'autor.
PDF558.45 KB