Bones pràctiques sobre la traducció

Els sis manaments per «jugar net» en la traducció literària

1. Cessió de drets
La cessió de drets per a l’ús de la traducció ha de limitar-se temporalment a un màxim de cinc anys. Ha d’estar subjecta a les restriccions i la durada dels drets cedits de l’obra original. Cal esmentar totes les cessions al contracte.

2. Tarifes
La tarifa estipulada per a l’encàrrec de traducció ha de ser justa. Ha de permetre al traductor guanyar-se la vida i oferir una traducció de bona qualitat literària.

3. Terminis de pagament
El traductor ha de rebre un avançament d’un mínim d’un terç de la tarifa estipulada en el moment de la signatura del contracte. La resta es pagarà quan es lliuri la traducció, com a molt tard.

4. Obligació de publicar
L’editorial publicarà la traducció dins del període estipulat en el contracte i, en tot cas, abans no hagin passat dos anys del lliurament de la traducció.

5. Participació en els beneficis
El traductor ha de rebre una part justa dels beneficis que produeixi l’explotació de la seva feina, en qualsevol forma que es doni, ja des de la primera còpia.

6. Nom del traductor
Com a autor d’una traducció, cal esmentar el traductor sempre que s’esmenti l'autor.

Recomanacions de CEATL per a les bones pràctiques en la contractació

Aquestes recomanacions volen ser una eina que garanteixi les bones pràctiques en l’àmbit de la traducció literària. Unes bones pràctiques que beneficiaran totes les parts de la indústria editorial (traductors, editors i autors) i que contribuiran a millorar la qualitat de les traduccions de l’àmbit literari. Amb aquest objectiu, és imprescindible marcar uns terminis justos, mantenir una relació equilibrada i generar unes bones condicions de feina, tant en el pla material com en el moral.

Llegeix aquí el document complet sobre bones pràctiques en contractació de CEATL.