Presentació

Julià, Lluïsa
Quaderns Divulgatius, 33: Premis de la Crítica de l'AELC 2007 setembre del 2007
 

Nou any i nou volum de crítica literària. S'hi recullen alguns dels articles més destacats que parlen de les novel·les i narracions,dels llibres de poesia i de traducció poètica, de teatre i assaig que han estat distingits pels jurats corresponents a les edicions d'enguany dels Premis Cavall Verd, Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians i Premis de la Crítica Catalana que convoca l'AELC en els tres àmbits territorials. Sempre sobre obres ja publicades al llarg de l'any anterior, aquests premis s'han convertit en un dels baròmetres sobre la producció literària del país. D'aquí també la voluntat de fer-ne perdurar l'article breu, l'apunt gairebé coetani a l'aparició del llibre, la mirada crítica.

Ordenats a partir dels títols de què parlen, enguany formen un conjunt de 28 articles apareguts en la premsa escrita i tenen la voluntat d'apuntar alguns dels trets fonamentals de l'obra, acompanyar la seva lectura o descobrir nous caires de l'autora o autor; poden ser distants i actuar amb mirada notarial, anotar el lloc que ocupa l'obra o l'escriptor en el panorama literari actual o, a l'altre extrem, arribar a l'aspecte personal, fent vibrar la corda íntima de qui n'aventura la lectura crítica. Hi ha una certa especialització dels crítics, sobretot en els gèneres de poesia i teatre, on trobareu poetes parlant de poetes (Francesc Parcerisas, Vicenç Llorca, Bartomeu Fiol, Jordi Julià o Pere Joan Martorell), assagistes i autors de l'escena teatral parlant de teatre (Biel Sansano i Francesc Foguet) i novel·listes i sobretot crítics més especialitzats, ocupant-se de la narrativa (Joan Josep Isern, Xavier Pla, Julià Guillamon o Jordi Galves, Juli Capilla, Andreu Gomila, Francesc Calafat, entre d'altres). Tots ells noms ben coneguts i amb una àmplia trajectòria com a crítics.

L'any passat Jaume Pérez Montaner es lamentava, en aquest mateix espai de presentació dels premis de la crítica 2006, del fet que la majoria de crítiques dels escriptors valencians havien aparegut a la premsa del País Valencià, de la mateixa manera que les publicades al Principat o a les Illes, corresponien a llibres publicats ens aquests territoris, a causa sens dubte, anotava, d'una mala distribució de molts dels llibres al llarg i ample dels territoris del nostre domini lingüístic. És cert que els llibres no arriben als diferents territoris amb la fluïdesa desitjable amb què haurien de circular de Girona a Palma o Gandia i viceversa, com encara ho és més que si no arriben a la capital del Principat es pot dir que més difícilment aconseguiran la visibilitat esperada. Un altre aspecte, doncs, que fa ben necessària la tasca dels crítics i articulistes, la seva responsabilitat a l'hora de triar i escriure, ara que sortosament es publica més que mai.

I és en aquest punt en què es produeix la paradoxa que al creixement d'obres publicades no s'ha produït un augment substancial d'espais escrits destinats a la crítica. És un dels vèrtexs del problema per a una professionalització de la crítica catalana sobre el qual ja s'ha parlat en moltes altres ocasions, és clar, i al qual també caldria afegir el tema crematístic, un barem ineludible que parla obertament de la dificultat de professionalització. Avui, però, l'ocasió d'editar el sisè volum dels Premis que convoquem des de l'AELC em porta a fer un còmput de la premsa diària i de l'especialitzada dedicada a la crítica o al comentari literari. Fent un senzill recompte de la nòmina de publicacions amb què hem pogut comptar al llarg de les sis edicions realitzades es pot constatar que no són més de 7 o 8 publicacions, entre diaris i revistes, les que escometen aquesta tasca. Es tracta de l'Avui, molt destacat respecte a la resta en els darrers sis anys, el Quadern d'El País, Cultura/s de La Vanguardia, Caràcters, Lletres Valencianes, Serra d'Or, Levante i Diari de Balears, al costat de Transversal, que havia començat una línia de crítica rigorosa i extensa, ara desapareguda. Naturalment, repassant els sis volums apareixen altres publicacions d'arreu dels territoris. Per ser fidels al volum d'articles triats, hi ha un segon grup, amb una certa presència; estem parlant de dos o tres articles a tot estirar. Són El Periódico, Saó, l'ABC Cultural, Presència, El Temps, Revista de Catalunya o Diari de Mallorca. Sumen un total de 7 publicacions més. I encara hi ha un muntant de 8 o 9 articles més, extrets d’altres publicacions, la majoria d'abast municipal com La Veu de Benicarló o L'Eco de Sitges. El conjunt, doncs, formen un total d'unes 21 publicacions. No he citat totes les que consten, tampoc no són les úniques que es dediquen a la crítica, és clar, de seguida se m'acut Reduccions, L'Espill, Els Marges, Urc, L'Aiguadolç, Randa o Lluc algunes de les quals prioritzen estudis més formals o acadèmics. Però tot i les correccions que exigiria un estudi ampli del tema, no ens equivocarem gaire si diem que les 14 o 15 publicacions que formen els dos primers grups constitueixen l'eix central del panorama actual de la premsa, diaris i revistes, dedicada a la crítica literària i que contempla, al meu entendre, tres premisses fonamentals que la defineixen. La primera de totes, que dediquen una secció fixa i periòdica a la crítica, també visualment personalitzada i fàcilment localitzable, de manera que estableixen una cita constant amb els seus lectors i lectores; la segona premissa –lligada a les revistes dels primers grups– fa referència a la necessitat de tenir una difusió garantida, àmplia, i constant, és a dir que compleixen amb la periodicitat prevista dins d'un territori ampli; i en tercer lloc que són els mitjans més professionalitzats, perquè els seus crítics (gairebé sempre homes) en són col·laboradors habituals; que el lector o la lectora sap que els trobarà com aquell qui acut a una cita concertada.

I res més, vagin aquestes ratlles com un apunt més en la complexa xarxa necessària per al métier de la crítica professional. Salut i ganes de llegir, que deia un vell amic meu.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.