Autors i Autores

Pep Albanell (Joles Sennell)

Coberta La serp negra

La serp negra.

Per poder temptar Eva, el diable es fica al cos d'una serp virolada que viu al paradís. El pobre animal es converteix, així, sense voler-ho, en estri del mal. I això li transforma la vida, perquè el diable l'abandona al regne de les tenebres i passa molt de temps en una foscor absoluta. I quan arriba a la terra descobreix que no només s'ha tornat horriblement negra, sinó que, com que els humans la identifiquen amb el mal, li tenen por i l'odien alhora.