Autors i Autores

Pep Albanell (Joles Sennell)

Narracions dins el col·lectiu Ofèlia Dracs

  • Deu pometes té el pomer.. Barcelona: Tusquets, 1977.
  • Essa efa. Barcelona: Laia, 1985; Barcelona: Edicions 62, 1996.
  • Lovecraft, Lovecraft.. Barcelona: Edicions 62, 1981.
  • Negra i consentida. Barcelona: Laia, 1982; Barcelona: La Magrana, 1991.
  • Bocatto di cardinali. València: Tres i quatre, 1985.
  • Misteri de reina. València: Tres i quatre, 1994.