Autors i Autores

Ricardo Alcántara

Al gallec

 • A xirafa e o mar. Cerdanyola: Editorial Argos Vergara, 1984. (Trad. Rosa M. García Vilariño)
 • Pip e a noite. Santiago de Compostela. Sotelo Blanco Edicións, 1987.
 • Querouak. Santiago de Compostela: Soleto Blanco Edicións, 1988. (Trad. M. do Carme Hermida)
 • Pip e a cor zul. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións, 1988.
 • O voo do coello. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións, 1989. (Trad. X.C. Sousa Fernández)
 • Tomé e o lapis máxico. Madrid: Edelvives, 1991. (Trad. Xulio Cobas)
 • Aventura na praia. A Coruña: Everest Galicia, 1997 (Trad. Aventura na praia).
 • Ai, que medo . Madrid: ONCE, 1998. (Trad. Baldomero Iglesias).
 • Tento e mailo seu amigo. Madrid: Edelvives, 2001. (Trad. Magdalena Sánchez Álvarez)
 • Tento e mailo dente. Madrid: Edelvives, 2001. (Trad. Magdalena Sánchez Álvarez)
 • Tento e mailo can mangallón. Madrid: Edelvives, 2001. (Trad. Magdalena Sánchez Álvarez)
 • Tento e maila sús sombra. Madrid: Edelvives, 2001. (Trad. Magdalena Sánchez Álvarez)
 • Tento e maila tormenta. Madrid: Edelvives, 2001. (Trad. Magdalena Sánchez Álvarez)
 • Tento e maila súa curmá Encarna. Madrid: Edelvives, 2001. (Trad. Magdalena Sánchez Álvarez)
 • Ai, qué medo. A Coruña: Rodeira, 2002. (Trad. Baldomero Iglesias Dobarrio)
 • Tento e maila tele. Saragossa: Edelvives, 2003. (Trad. Xoan Carlos Rodríguez).
 • Tento e maila tele. Saragossa: Edelvives, 2003. (Trad. Xoan Carlos Rodríguez).
 • Tento e mailo nadal. Saragossa: Edelvives, 2003. (Trad. Xoan Carlos Rodríguez).
 • Tento e mailo medo. Saragossa: Edelvives, 2003. (Trad. Xoan Carlos Rodríguez).
 • Tento e mailo mar. Saragossa: Edelvives, 2003. (Trad. Xoan Carlos Rodríguez).
 • Tento e maila cadea. Saragossa: Edelvives, 2003. (Trad. Xoan Carlos Rodríguez).
 • Tomé e o lapis máxico. Saragossa: Edelvives, 2004. (Trad. Xulio Cobas Brenlla).
 • Quen é Tento. Vigo: Tambere, 2010. (Trad. José Ignacio Chao Castro).
 • Tento busca o seu osiño. Vigo: Tambere, 2010. (Trad. José Ignacio Chao Castro).
 • Os disfraces de Tento. Vigo: Tambere, 2010. (Trad. José Ignacio Chao Castro).
 • Tento e a cor do mar. Vigo: Tambere, 2010. (Trad. José Ignacio Chao Castro).