Autors i Autores

Ricardo Alcántara

Al valencià

  • Ui, quina por Mislata: Marjal, 2003. (Trad. Joan Antoni Lluch Hervás)
  • Tomás i el llapis màgic. Saragossa, Edelvives, 2005.
  • Tomàs i la goma màgica. Saragossa, Edelvives, 2006.
  • L'oca soca Mislata: Marjal, 2009. (Trad. Isabel Buenache Delgado)
  • <>Tomás i les tisores màgiques. Saragossa, Edelvives, 2009.
  • Tomás i les parueles mágiques Saragossa, Edelvives, 2012.