Autors i Autores

Joan Alcover
1854-1926

Alguns articles i crítiques

 • ARNAU, Carme: "Joan Alcover", dins ALCOVER, J.: Cap al tard, poemes bíblics. Barcelona: Edicions 62, 1981.
 • ARÚS, J.: "Joan Alcover, el poeta del dolor paternal", dins Poesia i snobisme i altres assaigs. Barcelona: Ariel, 1954, p. 61-92.
 • BROCH, Àlex: "Joan Alcover, teòric i programàtic", dins ALCOVER, J.: Joan Alcover en els seus millors escrits. Barcelona: Miquel Arimany, 1976.
 • BUSQUETS i GRABULOSA, Lluís: "Joan Alcover", dins Literatura catalana. Agramunt: Urgell, 1983, p. 139-147.
 • CAPDEVILA, J. M.: "Joan Alcover", dins Estudis i lectures. Barcelona: Selecta, 378, 1964, p. 65-87.
 • CARDONA, Oswald: "Costa i Llobera i Alcover", dins De Verdaguer a Carner. Barcelona: Selecta, 286, 1960, p. 81-115.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Joan Alcover", dins DD. AA.: Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. 8, 1986.
 • COMAS, Antoni: "L'evolució de Joan Alcover", dins Assaig sobre literatura catalana. Barcelona: Tàber, 1968, p. 197-204.
 • COMAS, Antoni: "Anàlisi de 'La Serra' de Joan Alcover", dins Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans. Barcelona: Curial, vol. 2, 1982.
 • CORRETGER, Montserrat: "Joan Alcover", dins DD. AA.: Breu història de la literatura catalana. Barcelona: La Magrana, 1998.
 • FERRÀ, Miquel: pròleg a ALCOVER, J.: Obres completes. Barcelona: Selecta, 1951.
 • FUSTER, Joan: Literatura catalana contemporània. Barcelona: Curial, 1988.
 • GAYÀ, Miquel: Contribució a l'epistolari de Joan Alcover. Barcelona: Barcino, 1964.
 • GAYÀ, Miquel: "Sobre les directrius estètiques de Joan Alcover i Joan Alcover, de l'home al poeta", dins La lletra i l'esperit. Palma: Moll, 1978.
 • GUANSÉ, Domènec: "Joan Alcover", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 42, desembre de 1927, p. 587-603.
 • JANER MANILA, Gabriel: "Actualitat i urgència de 'La Balanguera'", Lluc(Palma), núm. 802, gener-febrer de 1998.
 • LAHERA, Ana: "Un ensayo inédito de Bartomeu Forteza: 'La poesia d'En Joan Alcover'", Revista de Filología Románica, núm. 25, 2008, p. 267-300 .
 • LLOMPART, Josep M.: "'Cap al tard' de Joan Alcover", dins Retòrica i Poètica. Palma: Moll, vol. 2, 1982.
 • LLOMPART, Josep M.: "La vida d'or", dins Retòrica i Poètica. Palma de Mallorca: Moll, vol. 1, 1982.
 • LLOMPART, Josep M.: "El Modernisme a Mallorca", dins DD. AA.: El Temps del Modernisme. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985.
 • LLOMPART, Josep M.: Pròleg a Els poetes de l'Escola Mallorquina. Palma: Moll, vol. 1, 1988.
 • MASSOT i MUNTANER, J.: "Un article oblidat de Joan Alcover", Lluc (Palma), juny de 1964, p. 4-6.
 • PANYELLA, Vinyet: "Brindis per Joan Alcover", Serra d'Or (Barcelona), núm. 594, juny de 2009, p. 43.
 • PERELLÓ, Maria Antònia: Prefaci a ALCOVER, J.: Jardí desolat. Antologia poètica. Barcelona: La Magrana, 2000.
 • PLA, Josep: "Joan Alcover", dins Homenots. Barcelona: Destino, 1972.
 • PONS i MARQUÈS, J.: Pròleg i nota bibliogràfica a ALCOVER, J.: Obres Completes. Barcelona: Selecta, 1951.
 • RIBA, Carles: "'Poemes bíblics' de Joan Alcover", dins Obres completes. Barcelona: Edicions 62, vol. 2, 1985.
 • ROVIRA i VIRGILI, Antoni: "En la mort de Joan Alcover: el senyal de germanor i la mort d'Alcover", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 21, març de 1926, p. 297-304.
 • SARGATAL, Ramon; CANAL, Susanna: "Alcover, Joan", dins Diccionari d'escriptors en llengua catalana. Barcelona: Edicions 62, 1998.
 • VIDAL ALCOVER, Jaume: "Dos versos de tradició popular en la poesia de Joan Alcover", dins Estudis de literatura medieval i moderna. Palma: Moll, 1996.