Autors i Autores

Joan Alcover
1854-1926

Estudis

  • Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps. Palma / Barcelona: Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General / Abadia de Montserrat, 2007. [Ponències del «Congrés Internacional Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps».]

  • COMAS, Antoni: Joan Alcover. Aproximació a l'home, al seu procés i a la seva obra. Barcelona: Dopesa, 1973.
  • LLOMPART, Josep M.: Joan Alcover (la història d'un home). Palma: Obra Cultural Balear, 1964.
  • MAS i VIVES, Joan: El nacionalisme artístic de Joan Alcover. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2009. [Discurs de recepció de Joan Mas i Vives com a membre numerari de la Secció Històrico-Arqueològica de l'IEC, llegit el dia 17 de desembre de 2009.]
  • PERELLÓ FEMENIA, Maria Antònia: Joan Alcover Maspons. El poeta humà colpit per la dissort. Palma: Moll, 2008.
  • PONS i MARQUÈS, Joan: Ideari de Joan Alcover. Palma: Moll, 1954.
  • ROSSELLÓ BOVER, Pere: Escola mallorquina: Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover. Madrid: Liceus, 2004. [Llibre electrònic.]
  • SANTS OLIVER, Miquel dels: La literatura en Mallorca. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.
  • TOUS i MAROTO, J. M.: Joan Alcover, hijo ilustre de Palma. Palma: Impremta José Tous, 1926.