Autors i Autores

Valentí Almirall
1841-1904

Coberta del llibre Articles polítics:

Articles

  • Articles polítics: "Diari Català" (1879-1881). Barcelona: La Magrana, 1984.
  • Articles literaris: publicats en L'Avenç, 1882-1890. Barcelona: Tip. L'Avenç, 1904.
  • "Catalanisme: dialech entre l'Ebre y'l Tajo [sic]", Ilustració catalana (Barcelona), núm. 292, 1913-1921, p. 289-312.