Autors i Autores

Valentí Almirall
1841-1904

Coberta del llibre Regionalisme i particularisme: cartes de Don Valentí Almirall.

Cartes

  • Explicaciones: cartas políticas (publicades a El Diluvio). Barcelona: Imp. de El Principado, 1873.
  • Regionalisme i particularisme: cartes de Don Valentí Almirall. Barcelona: Club Autonomista Català, 1901.