Autors i Autores

Valentí Almirall
1841-1904

Coberta del llibre Una autoridad modelo: historia de un gobernador de orden.

Novel·les polítiques

  • El Alma al diablo. Barcelona: Libreria Española de I. López Bernagosi, 1878; Barcelona: Tip. L'Avenç, 1896.
  • Una Autoridad modelo: historia de un gobernador de órden. Barcelona: Libr. Española de I. López Bernagosi, 1878.