Autors i Autores

Joaquim Amat-Piniella
1913-1974

Coberta de K. L. Reich, en la traducció de Baltasar Porcel.

Al castellà

  • K. L. Reich, Miles de españoles en los campos de Hitler [K. L. Reich] Barcelona: Seix-Barral, 1963. (Trad. Baltasar Porcel)
  • K. L. Reich. Barcelona: El Aleph, 2002; 2009 (llibre electrònic). (Manuscrit de 1946. Trad. Antonio Padilla, edició crítica i pròleg de David Serrano)