Autors i Autores

Joaquim Amat-Piniella
1913-1974

Entrevistes

  • Gaseta de Lletres, suplement literari de La Nova Revista. Any I, núm. 4. Mèxic, 1956.
  • "Amat-Piniella o el escepticismo", El Correo Catalán, 29 de juny de 1966.
  • "La novela catalana va universalizando en su temática", La Prensa, 16 de juny de 1966.
  • "J. Amat-Piniella segundo autor en La Novel·la Popular", Tele-Exprés, 26 de maig de 1966.
  • ROIG, Montserrat: "Paraules de Joaquim Amat-Piniella", Serra d'Or, novembre de 1974, p. 49-51.