Autors i Autores

Joaquim Amat-Piniella
1913-1974

Coberta de la darrera edició de K. L. Reich, del 2013.

K. L. Reich.

Altres edicions:

  • Barcelona: Edicions 62, 2001. (Manuscrit de 1946. Edició crítica i pròleg de David Serrano)
  • Barcelona: Edicions 62, 2005; 2007. (Manuscrit de 1946. Edició per a l'educació amb estudi i propostes de treball de David Serrano)
  • Barcelona: Edicions 62, 2010. (Manuscrit de 1946. Llibre electrònic)
  • Barcelona: Club Editor, 2013. (Amb postfaci de Marta Marín-Dòmine)