Autors i Autores

Joaquim Amat-Piniella
1913-1974

Poemes publicats a la revista Ara

  • "El vent i el que hom sent". Ara (Manresa), núm. 2, desembre del 1930, p. 5.
  • "Dances". Ara (Manresa), núm. 3, gener del 1931, p. 5.
  • "Jazz. Ara (Manresa), núm. 4, febrer del 1931, p. 5.
  • "La veig...". Ara (Manresa), núm. 5, març del 1931, p. 5.
  • "Juraments en bicicleta". Ara (Manresa), núm. 6, agost del 1932, p. 4.