Autors i Autores

Lola Anglada
1892-1984

Coberta de Alicia en el País de las maravillas
Il·lustració de Lola Anglada
Il·lustració de Lola Anglada

Obres il·lustrades d'altres autors

 • ADALVERT, Pere: Granadilla. Barcelona: Muntañola, 1917.
 • ADALVERT, Pere: Magraneta. Barcelona: Muntañola, 1917.
 • ADALVERT, Pere: Naranjas de oro. Barcelona: Muntañola, 1917.
 • ADALVERT, Pere:Taronges d'or. Barcelona: Muntañola, 1917.
 • ALONSO, José Ma.: Hockey por…. Barcelona: Ibérica.
 • ARUTNEV, Conde: La escopeta y la bala. Barcelona: Ramon Costa edit.
 • ARUTNEV, Conde: Por donde camina el tiempo. Barcelona: Ramon Costa edit.
 • AULNOY, Comtesse (Marie Catherine Jumel de Berneville): La Chatte Blanche. París: Hachette.
 • AULNOY, Comtesse (Marie Catherine Jumel de Berneville): L'Oiseau Bleu. París: Hachette.
 • CARNER, Josep: Leyendas de Oriente. Barcelona: Muntañola, 1919.
 • CARROLL, Lewis: Alicia en el país de las maravillas. Barcelona: Mentora, 1927; Barcelona: Juventud, 1931; (6a ed. 1958).
 • CARROLL, Lewis: Alícia en terra de meravelles. Traducció de Josep Carner. Barcelona: Mentora, 1927; Barcelona: Joventut, 1930; 1970.
 • DUBUS, Hermin: Chansons, couleur du temps. París: B. Roudanez, edit.
 • KARR, Carme: Nick. Conte de mitjanit. Barcelona: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi, 1931.
 • MASSÓ VENTÓS, Josep: La nau de les veles d'or. Biblioteca Popular de l'Avenç, 144-145.
 • MONQUET, H.: Le bon roi Ortolan. Paris: Hachette, 1929.
 • PASCUAL, Maria de l'Assumpció: Lectures d'infants. Barcelona: Associació Protectora Ensenyança Catalana, 1931, (3a ed. 1936).
 • REVENTÓS, Ramon: Els camins de la sort. Barcelona: A. Artís, imp., 1922.
 • SÉGUR, Comtesse de (Sophie Rostopchine): Histoire de Rosette. París: Hachette.
 • SÉGUR, Comtesse de (Sophie Rostopchine): Histoire de Blondine. París: Hachette, 1930.
 • SÉGUR, Comtesse de (Sophie Rostopchine): Le bon petit Henri. París: Hachette, 1931.
 • SERRA, Valeri: Rondalles populars. Barcelona: Políglota, 1930; (3a ed. 1933).
 • SOUCHÉ, A.: La récitation française à l'école. Paris: Fernand Nathan, 1924; 1925.
 • TARQUINGTON, Booth: Penrod, actor. Barcelona: Impremta Ràfols, 1926.