Autors i Autores

Bonaventura Carles Aribau
1798-1862

Articles (Selecció)

 • BADIA, Bartomeu: "Documentació d'Aribau", Serra d'Or (Barcelona), núm. 543, març del 2005, p. 76.
 • CALDERER, Lluís: "'La pàtria' de Bonaventura Carles Aribau", De la veu a la lletra. Barcelona: Columna, 1995, p. 11-34.
 • CARRERES, Joan: "Bonaventura Carles Aribau. Escriptor, economista i polític", La nostra gent. Esplugues de Llobregat: Plaza & Janés, vol. 2, 1988, p. 185-188.
 • DD. AA.: "Monogràfic Bonaventura Carles Aribau. Commemoració del centenari de la mort de l'escriptor", Serra d'Or (Barcelona), núm. 8-9, agost-setembre del 1962.
 • DD. AA.: "Monogràfic: Renaixença i Romanticisme en el 150è aniversari del poema 'La pàtria' de Bonaventura Carles Aribau", Serra d'Or (Barcelona), núm. 286-287, juliol-agost del 1983, p. 9-30.
 • DOLÇ, Miquel: "La patria imaginaria de Aribau", La Vanguardia (Barcelona), 28 de gener del 1988, p. 36.
 • FERRER, Antoni-Lluc: "La patrie imaginaire; la projection de 'La pàtria' de B.C. Aribau (1832) dans la mentalité catalane contemporaine", Hispanic Review (Filadèlfia, EE. UU.), vol. 57, núm. 1, 1989, p. 90-105.
 • FERRER, Antoni-Lluc: "La projecció de B. C. Aribau en la literatura catalana moderna", La projecció social de l'escriptor en la literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum, 2007, p. 155-163.
 • FREIRE, Ana María: "Un negocio editorial romántico: Aribau y Walter Scott", Anales de literatura española de la Universidad de Alicante (Alacant), núm 18, 2005, p. 163-180.
 • GUARDIOLA, Ferran: "Manzoni i Aribau", Serra d'Or (Barcelona), núm. 292, gener del 1984, p. 1-2.
 • JORBA, Manuel: "El Romanticisme: Bonaventura-Carles Aribau", Història de la Literatura Catalana. Barcelona: Ariel, vol. 7, 1986, p. 87-98.
 • JORBA, Manuel:"Literatura, llengua i Renaixença: la renovació romàntica", Història de la cultura catalana. Barcelona: Edicions 64, vol. 4, 1995, p. 77-132.
 • JURETSCHKE, Hans: "La presencia alemana en el despertar catalán del siglo XIX. Ambivalencia de restauración y reforma", Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença. Barcelona: Curial, Vol. 1, 1992, p. 335-352.
 • MARINER, Sebastià: "De 'amicitia' VI 20 als vv. 41-42 de 'La pàtria' de B. C. Aribau", Homenatge Josep M. de Casacuberta. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 1, 1980, p. 233-247.
 • MARÍ, Antoni: "La recepció del romanticisme a Catalunya", Serra d'Or, (Barcelona), núm. 424, abril del 1995, p. 26-27.
 • MOLAS, Joaquim: "Notes per a un comentari de 'La pàtria' de B. C. Aribau", Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans Barcelona: Curial, vol. 1, 1985, p. 209-225.
 • MOLAS, Joaquim: "Estudi preliminar", La pàtria.Trobes. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1986.
 • MOLAS, Joaquim: "Romanticisme i Renaixença", Antologia de poesia romàntica. Barcelona: Edicions 62, 1994, p. 15-145.
 • MORAN, Josep: "Topografia de l'oda 'La pàtria' d'Aribau", Separata de: Estudis de llengua i literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 2, 1986.
 • RIBA, Carles: "Introducció" a La pàtria. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1933.
 • ROMEU, Josep: "Evocació de Bonaventura-Carles Aribau", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona), vol. 47, 1999-2000, p. 463-469.
 • RUBIÓ, Jordi: "B. C. Aribau", Il·lustració i Renaixença. Barcelona: Abadia de Montserrat-Generalitat de Catalunya, 1962, p. 115-157.
 • SANSONE, Giuseppe: "Inspeccionant 'La pàtria' d'Aribau", Solemne investidura de doctor honoris causa al prof. G. Sansone. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1990.
 • VILAR, Pierre: "L'oda a la pàtria. La pàtria imaginaria?", El contemporani. Revista d'història (Barcelona), núm. 5, 1995, p. 13-20.