Autors i Autores

Antoni Maria Badia i Margarit
1920-2014

Pòrtic

Antoni Maria Badia i Margarit (Barcelona, 1920-2014). Lingüista.

L'any 1943 es llicencia en Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona. El 1945 es doctora a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Ciutat Universitària de Madrid. L'any 1948 obté la càtedra de Gramàtica Històrica espanyola a la Universitat de Barcelona. Aquesta càtedra passarà, l'any 1977, a la de Gramàtica Històrica catalana. El 1951 es publica la Gramática histórica catalana, publicada en català l'any 1981. Exerceix de professor visitant a les universitats de Munic (1959-1960), Georgetown (1961-1962) i Wisconsin (1967-1968). Publica l'estudi La Llengua dels barcelonins (1969) i l'enquesta La llengua catalana ahir i avui (1973). L'any 1974 marxa a París per exercir de professor associat de la Sorbona durant els cursos 1974-1975 i 1975-1976. L'any 1977 Antoni Maria Badia i Margarit és escollit rector de la Universitat de Barcelona, càrrec que ocuparà fins al 1986, any en què es jubila de la feina universitària a la qual ha dedicat gran part dels seus esforços i de la seva vida. Fruit de la seva tasca a la universitat escriu Llavor de futur. Vuit anys al rectorat de la Universitat de Barcelona (1989).

Entre tota l'obra, extensa i de gran rellevància, que l'autor escriu, cal destacar títols com Ciència i passió dins la cultura catalana (1977), La formació de la llengua catalana: assaig d'interpretació històrica (1981), Llengua i societat: etapes de la normalització (1981) o Llengua i poder. Textos de sociolingüística catalana (1986). També és autor de les obres Sons i fonemes de la llengua catalana (1988), La llengua catalana: un procés multisecular (1988), Gramàtica de la llengua catalana: descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica (1994), Les Regles de esquivar vocables i la «qüestió de la llengua» (1999) i Apologia i vindicació de la llengua catalana (2004).

És doctor honoris causa, entre d'altres, de les universitats de Salzburg (1972), Tolosa-Le Mirail (1978) i París-Sorbona (1986). És rector honorari de la Universitat de Barcelona (1986). També és reconegut amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1986) i se li concedeix la Medalla al Mèrit Científic de l'Ajuntament de Barcelona (1999). L'any 2003 és reconegut amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. L'any 2012 se li concedeix la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.Pàgina elaborada per Toni Terrades per a l'AELC.
Documentació: Toni Terrades i Josep Martínez.
Fotografies: © Biblioteca Nacional de Catalunya - Biblioteca Badia-Cardús.