Autors i Autores

Antoni Maria Badia i Margarit
1920-2014

Coberta Llengua i cultura als Països Catalans.
Coberta del llibre La llengua catalana ahir i avui.
Coberta de l'obra Ciència i passió dins la cultura catalana.
Coberta del llibre La formació de la llengua catalana.

Obra

Crítica literària o assaig

 • Los complementos pronominalo-adverbiales derivados de IBI e INDE en la Península Ibérica. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1947.
 • Estudios de fonética y fonología catalanas [amb Armando de Lacerda]. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1948.
 • Contribución al vocabulario aragonés moderno. Saragossa: Estación de Estudios Pirenaicos, 1948.
 • Programa de gramática histórica de la lengua española. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1948.
 • El habla del Valle de Bielsa (Pirineo Aragonés). Barcelona: Instituto de Estudis Pirenaico, 1950.
 • Gramática histórica catalana. Barcelona: Noguer, 1951.
 • Gramática catalana. Madrid: Gredos, 1962.
 • Llengua i cultura als Països Catalans. Barcelona: Edicions 62, 1964.
 • La Llengua dels barcelonins: resultats d'una enquesta sociològico-lingüística. Barcelona: Edicions 62, 1969.
 • La llengua catalana ahir i avui. Barcelona: Curial, 1973.
 • Cap a una sociolingüística catalana. Lleida: Instituto de Estudios Ilerdenses, 1976.
 • Vint-i-cinc anys d'estudis sobre la llengua i la literatura catalanes (1950-1975). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1976.
 • Ciència i passió dins la cultura catalana. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1977.
 • Formulari administratiu aplicat especialment a la universitat. Barcelona: Curial, 1979.
 • La formació de la llengua catalana: assaig d'interpretació històrica. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1981.
 • Gramàtica històrica catalana. València: Tres i Quatre, 1981.
 • Llengua i societat: etapes de la normalització. Barcelona: Indesinenter, 1982.
 • Llengua i poder. Textos de sociolingüística catalana. Barcelona: Laia, 1986.
 • La llengua catalana: un procés multisecular. Sant Cugat del Vallès: Anthropos, 1988.
 • Sons i fonemes de la llengua catalana. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1988.
 • Gramàtica de la llengua catalana: descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994.
 • Les Regles d'esquivar vocables i la «qüestió de la llengua». Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1999.
 • Moments clau de la història de la llengua catalana. València: Universitat de València, 2004.
 • Apologia i vindicació de la llengua catalana. Valencia: Universitat de València, 2004.

Estudis sobre l'autor/autora