Autors i Autores

Josep M. Ballarín
1920-2016

Articles [selecció]

 • BAUSSET, Josep Miquel: "En la mort de mossèn Tronxo", El Temps, núm. 1660, 5 d'abril del 2016, p. 66.
 • CAPDEVILA, Joan: "Mossèn Tronxo se queda huérfano", El País. Cataluña, 19 de març del 2016, p. 8.
 • CASTELLS, Ada: "La vida de Maria, de cada dia", El Temps, núm. 627, 24 de juny del 1996, p. 87.
 • FAULÍ, Josep: "La Mare de Déu, segons mossèn Ballarín", Ateneu, núm. 20, abril del 1996, p. 12-13.
 • FERRER, Dolors: "Ran del llibre de Mn. Ballarín", Berguedà, núm. 9-10, desembre del 1988, p. 81-84.
 • GIRÓ, Carme: "El Llibre Mossèn Tronxo estableix un rècord en la producció literària en català", Avui, 30 de març del 1991, p. 29.
 • ISERN, Joan Josep: "Mossèn Tronxo, com a símptoma: l'intent d'explicació d'un èxit popular indiscutible, Avui Cultura, 25 d'agost del 1990, p. 10.
 • LÓPEZ i Quiles, Joan Antoni: "Tronxo, retronxo. Ballarin: el món i el regne: bibliografia", Saó, núm. 129, abril del 1990, p. 20.
 • MARESMA, Assumpció: "El Best-seller d'un mossèn", El Temps, 30 de juliol del 1990, p. 38-41.
 • MORENO, Marga: "Una obra jove de Josep Maria Ballarín", Avui Cultura, 13 d'octubre de 1990, p. 11.
 • MORENO, Marga: "Reivindicació entranyable dels rectors de pagès", Avui Cultura, 7 d'abril del 1990, p. 11.
 • ORTÍS, Pere: "Mossèn Josep Maria Ballarín", Serra d'Or, núm. 678, juny del 2016, p. 6-7.
 • PÉREZ, Eulàlia: "Cornut i pagar el beure: l'èxit editorial d'una pseudo-novel·la", Els Marges, núm. 44, setembre del 1991, p. 65-68.
 • PORTA, Miquel: "Defensa de mossèn Tronxo", Avui Cultura, 26 d'octubre de 1991, p. 10.
 • ROCA, Rafael: "El tremp del terrós", L'Aiguadolç, núm. 21, primavera del 1995, p. 128-130.
 • ZAMORA, Mey: "Mossèn Tronxo y el subconsciente catalán", La Vanguardia, 15 de juliol del 1990, p. 42.