Autors i Autores

Alexandre Ballester
1933-2011

Joc de tres.

Inclou les obres següents: Fins al darrer mot, Premi Joan Santamaria, 1968. Representada en diverses ocasions amb el títol de La rosa dels vents. Estrenada a Mallorca pel grup Magisteri Teatre d'Antoni Artigues, a la UIB, el maig de 1998; Massa temps sense piano, Premi Mallorca Última Hora, 1967 i estrenada als Lluïsos de Gràcia pel GENT de Joan Lluís Bozzo, el 17 d'abril de 1970. Estrenada a la Sala Mozart de l'Auditòrium de Palma pel Grup Jovent, el 8 de maig de 1972; Un baül groc per a Nofre Taylor, estrenada al claustre de Sant Francesc per l'Agrupació Nostra Terra, en el IV Certamen de Teatre Regional del Clup Vinces, l'octubre de 1968. Estrenada a la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona pel NGTU de Frederic Roda, el 18 de desembre de 1971.