Autors i Autores

Josep Maria Benet i Jornet
1940-2020

A l'anglès

  • Desire [Desig], dins John London i David Georges (eds): Modern Catalan Plays. London: Methuen, 2000.
  • Legacy [Testament]. New Brunswick: Estreno, 2000. (Trad. Janet DeCesaris)
  • Two plays: Fleeting, Stages [Fugaç, E. R.]. Nova York: Martin E. Segal Theatre Center Publications, 2008. (Trad. Marion Peter Holt)