Autors i Autores

Miquel Bota Totxo
1920-2005

Antologia

Ramon Llull

Els segles regalimen la potència
de la teva lumínica presència.
Els segles han granat la gravidesa
de la teva profunda saviesa.
Els segles meravellen l'esperança
del món que cerca pautes de bonança.
Els segles eternitzen l'alba pura
de la teva paraula que és mesura
de generositat i de profit, 
d'amor que dona pau a l'esperit.
Els segles ja maduren l'alegria
de la teva profètica energia.
Els segles ragen llum i veritat,
llum del teu seny, Doctor il·luminat. 

Pollença, 1972- PAU

(A Dos-cents homes del món. Palma: Edicions Cort, 1988, p. 106)

* * *

He sorprès un estol de veles blanques
dansant damunt les ones de la mar. 
Són les naus que han traçat la singladura
de la nostra florida llibertat; 
són les naus que he seguit, oberta l'ànima
i un brot de romaní estret en les mans.
Així l'amor de pàtria mou la història:
"Siau qui sou", germans.

He somniat un floriment de roses
en el cel que m'eixampla l'horitzó, 
per enjoiar les cales adormides
dins el mirall dels ulls dels pescadors. 
Captiu de les blavors mediterrànies, 
el desig sempre em deixa, amb unció,
a l'ombra arrecerada i sentorosa
del Pi de Formentor. 

Pollença, desembre de 1983. PAU

(A Artà, Periòdic Independent d'informació local, març 1984, any II, núm. 12, p. 9)

* * *

Mare de Déu d'Algaida,
Calze del Vi de Crist,
Blatera fèrtil de l'Eucaristia,
Mirall de la Justícia,
Mare de l'esperança universal,
Estel i Llum de la fecunditat,
Madona del cel blau,
Regina de la vida i de la clau
que obre els balcons del món a l'alegria,
al goig i a l'amor viu que renovella
la fortalesa i la fraternitat,
curau la gran ferida
i els clivells on les venes de la terra
vessen l'ànsia fecunda
dels homes que combreguen sempre amb la veritat.
Arca de l'aliança, iŀluminau
els ulls saníssims que han cegat la fosca
de l'or faŀlaç o un ideal podrit.
Mare dels impotents, dels oprimits,
vida, dolcesa i esperança nostra,
guariu la fonda nafra de la guerra
amb el bàlsam salvífic de la pau.

(Fragment del poema "Confidència a Santa Maria de la Pau de Castellitx". Algaida: Ajuntament d'Algaida, 1971, p. 7-8)