Autors i Autores

Jaume Cabré

Al neerlandès

  • De stemmen van de Pamano [Les veus del Pamano]. Utrecht: Bruna/Signatur, 2007. (Trad. Pieter Lamberts)
  • Edelachtbare [Senyoria]. Utrecht: Brunas / Signatuur, 2010. (Trad. Pieter Lamberts i Joan Garrit)
  • De Bekentenis van Adrià [Jo confesso]. Utrech: Uitgeverij Signature, 2013. (Trad. Pieter Lamberts i Joan Garrit)
  • De schaduw van de eunuch [L'ombra de l'eunuc]. Amsterdam: Signatur, 2016. (Trad. Pieter Lamberts)