Autors i Autores

Jaume Cabré

Coberta de Fra Junoy o l'agonia dels sonsEdicions Proa (col. A tot vent)Barcelona, 1998.

Fra Junoy o l'agonia dels sons.

Edat de lectura

Els temes que es discuteixen a Fra Junoy o l'agonia dels sons, com també la caracterització psicològica dels personatges i l'estructura de la narració, aconsellen que la novel·la sigui una lectura recomanable per a nois i noies a partir de 16 anys.

Argument

Fra Junoy és allunyat del seu orgue i destinat com a confessor a la Ràpita, un monestir de monges de clausura on el silenci i l'ortodòxia religiosa més estricta regeixen la vida de la comunitat. El conflicte es desencadena quan sor Rosalia i sor Clara, dues novícies que no poden superar la soledat a què es veuen impel·lides, mantenen una relació intima prohibida per les normes i són durament castigades. Sor Clara no ho troba just i aconsegueix abandonar la vida religiosa. Sor Rosalia, en canvi, se sotmet a la penitència imposada i mor a causa de la seva duresa.

Fra Junoy, que considera que les normes de la comunitat són asfixiants, s'oposa al poder instituït en el monestir, representat per la mare Dorotea, i defensa públicament els actes de les novícies, per la qual cosa és sotmès a judici i desterrat.

Tema

El debat entre la tolerància i la intransigència és el centre d'interès temàtic de Fra Junoy o l'agonia dels sons. La comprensió que caracteritza fra Junoy contrasta amb el seguiment estricte de la norma per part de l'abadessa Dorotea. S'enfronten així dues maneres ben diferents d'entendre la pràctica religiosa.

Les actituds heterodoxes de fra Junoy atempten contra una estructura fèrria, aparentment sòlida, que es resisteix a tota crítica que en qüestioni la validesa. El conflicte ideològic de la novel·la es planteja, llavors, com una lluita entre dues posicions polaritzades, impossibles de conciliar.

Personatges

Els personatges es caracteritzen per la seva complexitat psicològica, plena de matisos d'una gran riquesa. Fra Junoy representa una religiositat no dogmàtica. El frare, que concep la música com a font veritable de riquesa espiritual, s'enfronta a un conflicte provocat per la impossibilitat de seguir unes normes rígides que l'allunyen dels seus interessos més elementals i que van en contra de les seves conviccions morals i estètiques més íntimes. Troba refugi en una música interior, privada i clandestina, que supleix la veritable, que li ha estat negada.

L'abadessa Dorotea, en canvi, combina l'obediència absoluta a la tradició amb una defensa aferrissada de les normes del monestir, que protegeix amb totes les armes de què disposa.

Clara i Rosalia, desencadenants de l'anècdota que provoca el judici a fra Junoy, estableixen una relació personal que les compensarà de les renúncies a què les impulsen les normes monàstiques, que les aboquen a la soledat.

Suggeriments didàctics

1. Des dels punts de vista narratiu i estètic, fra Junoy és un personatge molt atractiu. Al seu voltant gira l'interès de tota la novel·la. Estudiar el fons dels seus problemes i de les seves decisions és indispensable per disposar d'una panoràmica global de la narració.

2. Organitzar un simulacre de judici és una pràctica que pot esdevenir una eina útil per discutir sobre el frare confessor de la Ràpita. Un grup d'alumnes hauria de defensar amb arguments clars la conducta de fra Junoy. Un altre grup, posant-se de part de l'ortodòxia monàstica, l'hauria d'acusar de conducta desviada de la norma. Les conclusions a què s'hauria d'arribar poden ser molt suggerents.

3. El criteri personal del membre d'una comunitat en contra de les normes de conducta que la regeixen és objecte de debat en la novel·la. El marc escènic, el monestir, podria ser substituït per ambients del tot diferents. Els nois i les noies han de partir de l'experiència individual per explicar situacions de la vida quotidiana que coneguin en què la peripècia vital de fra Junoy seria possible de reproduir.

4. La vida al monestir de la Ràpita es caracteritza per l'obediència cega a una regla molt estricta. Els alumnes, després de llegir la novel·la, se n'han fet una idea precisa. A partir de la lectura de les normes monàstiques, han d'establir un decàleg del que han de ser, al seu parer, les indicacions de conducta que s'han de seguir en un monestir.

5. Al llarg de la novel·la, fra Junoy es refereix a un nombre important de músics. Les seves preferències abasten un ventall molt ampli de compositors. Familiaritzar-s'hi és una pràctica enriquidora i pot ser un treball interdisciplinari amb l'àrea de Música. Cada alumne n'hauria d'escollir tres i buscar informació sobre la seva vida i obra.