Autors i Autores

Jaume Cabré

Coberta de La història que en Roc Pons no coneixia

La història que en Roc Pons no coneixia.

Edat de lectura

La complicitat del lector amb la història que protagonitza Roc Pons és un element molt atractiu per recomanar la lectura d'aquesta novel·la a estudiants de 10 a 14 anys. Les aventures d'un noi qualsevol de la Barcelona de la fi del segle XX que apareix sense proposar-s'ho al començament del XVIII serveixen per a despertar en el lector la curiositat per conèixer una època que, com al mateix Roc Pons, li pot resultar del tot desconeguda.

Argument

La utilització del recurs clàssic de la màquina del temps serveix per a situar Roc Pons, un noi de 1980, dos segles enrere, l'any 1714, en ple setge de Barcelona per les tropes de Felip V. Els esdeveniments del passat són viscuts en directe pel protagonista. Després de la sorpresa inicial pel canvi d'època, Roc Pons s'implicarà amb tota l'energia en els problemes tan dramàtics que van patir els seus avantpassats.

Un cop recuperat de la sorpresa inicial, cau presoner d'uns desaprensius delinqüents, que el retenen contra la seva voluntat. Després d'aconseguir fugir del cau on l'havien retingut, coneix un noi de la seva edat, Pere, compromès en la lluita del seu país per mantenir la sobirania. Davant la precarietat de la situació que travessa Barcelona, sotmesa a un setge molt estret, s'alia amb els seus avantpassats. Les aventures emocionants en què es troba immers serviran a Roc Pons per a descobrir una identitat personal i històrica que per deixadesa havia ignorat.

Tema

L'exploració d'uns fets històrics determinants en la història de Catalunya centra l'interès de La història que en Roc Pons no coneixia. El coneixement precís d'aquest passat seria indispensable per a entendre el present des d'una perspectiva més àmplia. La ignorància de la història condueix a tenir una visió molt parcial dels fets que tenen lloc en els temps contemporanis.

Paral·lelament a aquest tema principal, la novel·la explora una temàtica tractada amb amplitud per bona part de la literatura d'aquest segle, l'alteritat. Roc Pons troba el seu doble, Oleguer. L'exploració d'aquesta relació introdueix elements d'inquietud que donen una dimensió a l'obra que sens dubte l'enriqueix.

Personatges

Roc Pons és el protagonista de la història. És un noi del tot normal, que es troba immers en una aventura extraordinària per atzar. Enfrontar-se a unes situacions insòlites el farà reflexionar sobre les arrels històriques de la Catalunya del seu temps. Els personatges que troba a la Barcelona del 1714 li serveixen per a endinsar-se i implicar-se en uns fets decisius des del punt de vista històric.

Suggeriments didàctics

1. L'objectiu didàctic de la novel·la consisteix a proporcionar informació sobre el setge de Barcelona de 1714 i despertar en general la curiositat pel coneixement de la història del país. És molt recomanable que es completi la lectura del llibre amb la recerca de dades sobre la vida a la Barcelona del segle XVIII.

2. La inclusió de personatges reals en obres de ficció és un recurs utilitzat sovint per Jaume Cabré. A La història que en Roc Pons no coneixia apareixen dos personatges, Antoni Desvalls i el tinent Masdéu, documentats històricament. Els alumnes han de buscar informació sobre la seva vida i, especialment, sobre la intervenció que van tenir en els fets que es relaten a la novel·la.

3. Un dels episodis més divertits de la novel·la és aquell en què Roc Pons explica als delinqüents de la taverna com són els objectes i els mitjans de locomoció del segle XX. La barreja de realitat i d'imaginació crea unes situacions desconcertants. Els lectors de La història que en Roc Pons no coneixia haurien de cercar relacions semblants. Una pràctica enriquidora consisteix a triar tres objectes d'ús quotidià i descriure'ls com si s'haguessin d'explicar a una persona que vingués d'una altra època.

4. El canvi d'època mitjançant una màquina del temps és força habitual en literatura i cinema. Es tractaria d'elaborar una llista de pel·lícules i novel·les en què es faci servir aquest petit truc. Un cop posada en comú tota la informació que s'hagi pogut aconseguir, cada noi i noia ha de decidir a quina època li agradaria traslladar-se.

5. Roc Pons se sorprèn que els homes de la taverna no coneguin el monument a Colom de Barcelona. No és d'estranyar. Per posar-se en la pell del protagonista, és interessant imaginar quins canvis arquitectònics i urbanístics s'han produït a Barcelona en aquests gairebé tres-cents anys.

6. El cognom del protagonista, Pons, tal com se'ns apunta a la novel·la, ha patit variacions ortogràfiques al llarg dels anys. És un cas ben normal. Com és sabut, les deformacions en els registres de noms han fet que apareguessin unes grafies noves o que en desapareguessin d'altres. Fer una llista de cognoms on constin les diverses maneres en què es escrit el mateix cognom en l'actualitat és un exercici molt il·lustratiu de l'evolució de les grafies dels noms catalans. Saber el significat de cadascun és una pràctica posterior que afegeix elements nous d'estudi.