Autors i Autores

Pere Calders
1912-1994

Coberta del llibre Aquí descansa Nevares i altres narracions mexicanes.

Aquí descansa Nevares i altres narracions mexicanes.

Amb Aquí descansa Nevares i altres narracions mexicanes, Calders proposa una aproximació, tendra i irònica alhora, a la peculiar visió del món, de la vida i de la mort que emana de l'indi mexicà, en convivència inestable amb els codis, les normes i les convencions que regeixen les societats més modernes. I, d'aquesta proposta, en resulta un de les peces més suggestives dins el suggestiu univers caldersià.

Altres edicions:

  • Barcelona: Educaula, 2010. (A cura de Neus Cunill)