Autors i Autores

Pere Calders
1912-1994

Articles (Selecció)

 • ARTÍS-GENER, Avel·lí: "Els noms de Pere Calders", Revista de Catalunya, núm. 4, gener 1987.
 • AULET, Jaume: "Introducció", dins Pere Calders: Obres Completes. Barcelona: Edicions 62, vol. I, 1984, p. 5-26.
 • BALAGUER, Josep M.: "Ronda naval sota la boira o la imaginació instructiva", Suplement "Lletres", Avui, 27 de juny 1984.
 • BONADA, Daniel: "Correspondències interompudes", Avui Cultura (Barcelona), 20 de maig de 2010, p. 10-11.
 • BONADA, Lluís: "Calders, sempre!", El Temps (València), núm. 1370, setembre de 2010, p. 86.
 • CAMPILLO, Maria: "El conte. Pere Calders", dins Joaquim Molas (dir.): Història de la literatura catalana. Part moderna, Barcelona: Ariel, 1985, p. 12-29.
 • CAMPILLO, Maria: "Estudi introductori", dins Pere Calders: Unitats de xoc. Barcelona: Edicions 62, 1990, p. 5-25.
 • CAMPILLO, Maria: "La mirada de Pere Calders", dins DD. AA.: De Rusiñol a Monzó: humor i literatura. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996, p. 107-120.
 • CAMPILLO, Maria: "Pere Calders: una exposició i un simposi", Estudis Romànics (Barcelona), vol. 24, 2002, p. 393-394.
 • CID, Felip: "Pròleg", dins Pere Calders: Tots els contes (1936-1967). Barcelona: Llibres de Sinera, 1968.
 • COROMINES CALDERS, Diana: "Lliçó de vida", La Vanguardia. Culturas (Barcelona), núm. 515, 2 de maig de 2012, p. 16-17.
 • CORTÉS, Carles: "Pere Calders", dins DD. AA.: Panorama crític de la literatura catalana. Segle XX: De la postguerra a l'actualitat. Barcelona: Vicens Vices, vol. 6, 2009, p. 318-326.
 • DD. AA.: "Pere Calders", Gra de Fajol (Olot), núm. 10, abril 1984. [Conté estudis de Lluís Busquets i Grabulosa, Jordi Roca, Josep M. Fonalleras, V. Július, Pere Sánchez, Joaquim Vilar i Saiz, Xavier Ruscalleda, Rosa M. Costa, Pere Martí i Bertran, Jaume Vidal i Alcover, Avel·lí Artís-Gener, Margarida Casacuberta i Lluís Rius. També inclou opinions sobre Calders de Miquel Martí i Pol, Josep M. Castellet, Max Cahner i Maria Aurèlia Capmany]
 • DD. AA.: "Pere Calders and his contemporaries", Catalan Review. International Journal of Catalan Culture (Barcelona), vol. X, núm. 1-2, 1996. [Conté estudis de Manuel Duran, Avel·lí Artís-Gener, Anna Murià, Jaume Aulet, Lluís Busquets i Grabulosa, Josep Miquel Sobré, Montserrat Reguant, Guiseppe Tavani, Lluisa Julià, Moraima Donahue, Anna Sawicka, Joan Melcion, Enric Bou, Patricia Hart, Jaume Subirana, Francesco Ardolino, Neus Berbis, Marcel Ortín, Bernat Puig Tobella i Magda Alemany]
 • DD. AA.: "Centenari de Pere Calders", Caplletra (València), núm. 51, tardor de 2011.
 • DD. AA.: "Centenari de Pere Calders", Caràcters (València), núm. 58, 2012.
 • DURAN, Manuel: "Tècniques narratives de Pere Calders", dins Actes del Segon Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982, p. 383-387.
 • FAULÍ, Josep: "Realitat i irrealitat, tot és u: Els contes de Pere Calders", Taula de canvi, núm. 13, gener-febrer 1979, p. 73-88.
 • GRÀCIA, Jordi: "Una continuïtat fonamental", El País. Quadern (Barcelona), núm. 1353, 27 de maig de 2010, p. 4.
 • GREGORI, Carme: "El doble en els contes de Pere Calders", dins Miscel·lània Jordi Carbonel. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. 4, 1992, p. 191-209.
 • GREGORI, Carme: "Antaviana: del text narratiu al text dramàtic", Caplletra, núm. 14, primavera 1995, p. 163-175.
 • GREGORI, Carme: "L'ús del discurs figurat en els contes de Pere Calders", dins Actes del X Col·loqui de l'associació de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995, p. 253-264.
 • JANÉ, Albert: "Pròleg", dins Pere Calders: Tots els contes (1936-1967). Barcelona: Josep Tremoleda, 1968.
 • LUNA, Xavier: "Introducció: La paraula en la urbanització de la llibertat", dins Pere Calders: Mesures, alarmes i prodigis. Barcelona: Edicions 62, 1995, p. 7-21.
 • MARCET, Pere: "Pere Calders o la màgica humilitat dels mots", Lletra de Canvi (Barcelona), núm. 27, 1990, p. 25-34. (Entrevista)
 • MARTÍ I OLIVELLA, J.: "Trabal i Calders, o la incorporació distorsionada del fantàstic", dins Actes del Quart Col·loqui d'Estudis Catalanas a Nord-Amèrica. Barcelona: Publicacions de l'abadia de Montserrat, 1985, p. 277-293.
 • MELCION, Joan: "Introducció", dins Pere Calders: Aquí descansa Nevares i altres narracions mexicanes. Barcelona: Edicions 62, 1997, p. 1-32.
 • MELCION, Joan: "Pere Calders", dins Glòria Bordons i Jaume Subirana (coords.): Literatura catalana contemporània II. Els anys setanta i vuitanta. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 1999, p. 13-17.
 • MELCION, Joan: "Pròleg", dins Pere Calders: La ciutat cansada. Barcelona: Edicions 62, 2008; 2010.
 • TAVANI, Giuseppe: "Noces reflexions sobre els contes de Pere Calders", Randa (Barcelona), núm. 55, 2005, p. 105-110.
 • TRIADÚ, Joan: La novel·la catalana de postguerra. Barcelona: Edicions 62, 1982, p. 126-132.
 • TRIADÚ, Joan: "Pròleg", dins Pere Calders: Cròniques de la veritat oculta. Barcelona: Selecta, 1955. [Recollit posteriorment dins Joan Triadú: Llegir com viure. Barcelona: Fontanella, 1963, p. 104-111]
 • VALLBONA, Rafael: "Sí, era ell", Avui Cultura (Barcelona), 12 d'abril de 2012, p. 2.
 • VALLVERDÚ, Francesc: "Presentació", dins Pere Calders: Cartes d'amor. Barcelona: Edicions 62, 1996, p. 5-25.
 • VICENT, Salvador i PIQUER, Adolf: "Animalogia i ironia en el Realisme Màgic: a propòsit de Pere Calders", Zeitschrift für Katalanistik (Friburg), núm. 12, 1999, p. 17-29.