Autors i Autores

Pere Calders
1912-1994

Pròlegs

  • BUSQUETS I GRABULOSA, Lluís: (Qu)eixalades. Barcelona: El Mall, 1982.
  • COMAS I MADUELL, Ramon: Rescat d'ambaixadors. Barcelona: Nova Terra, 1970.
  • FONOLL, Celdoni (ed.): La poesia a l'escola. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1987.
  • LOZANO, Josep: Crim de germania. València: Eliseu Climent, 1983.
  • MONCADA, Jesús: Història de la mà esquerra i altres narracions. Barcelona: La Magrana, 1981.
  • MOREY, Pere: Rondalles pels qui els agrada la història. Palma de Mallorca: Moll, 1984.
  • MURIÀ, Anna: El llibre d'Eli. Barcelona: Selecta, 1982.
  • RIBERA I SALVANS, Josep: Sense paraules: poemes. Ciutat de Mèxic: Club del Llibre Català, 1960.
  • SOLÀ SOLER, Josep M.; VILLARROYA, Joan: L'ocupació militar a Catalunya: març 1938-febrer 1939. Barcelona: L'Avenç, 1987.