Autors i Autores

Roser Caminals

Al castellà

  • Amores oscuros [El carrer dels tres llits]. Barcelona: S.A., 2003. (Trad. Pilar Queralt)
  • La pequeña muerte [La petita mort]. Barcelona: Ediciones B, 2005.
  • La mujer de mercurio [La dona de mercuri]. Barcelona: Ediciones B, 2007. (Trad. Francesc Reyes Camp)