Autors i Autores

Roser Caminals

Coberta d'Un segle de prodigis

Un segle de prodigis

Inscrita en el gènere clàssic de la saga, es tracta de la història de dues famílies barcelonines contada a cops de memòria i subtilesa per aquesta professora de llengua i literatura espanyoles a Hood College (Maryland). El 1993 l'editorial Peter Lang de Nova York ja va publicar l'original anglès, amb el títol Once remembered, Twice Lived, que versiona en català la mateixa autora.

(Text de la contraportada)