Autors i Autores

Carles Cano

Coberta de l'estudi de Sandra L. Beckett Reivisioning Red Riding Hood around the World.

A l'anglés

  • Little Black Ridding Hood [La Caputxeta negra] dins BECKETT, Sandra L.: Revisioning Red Riding Hood around the World. Detroit (EE.UU.): Wayne State University Press, 2014. (Trad. Sandra L. Beckett)
  • The Wolf and the Little Riding Hoods [El llop i les Caputxetes] dins BECKETT, Sandra L.: Revisioning Red Riding Hood around the World. Detroit (EE.UU.): Wayne State University Press, 2014. (Trad. Sandra L. Beckett)