Autors i Autores

Llorenç Capellà

Coberta del llibre Jack Pistoles

Jack Pistoles.

Per Jack Pistoles, l'assassinat de la persona més insignificant, ni que sigui l'escolà del poblet d'Ics, pot treure a la llum una relació de fets inimaginables. Un assassinat, diu, és com un gra, que pot semblar vulgar i inofensiu, però que també pot amagar sota la pell un càncer. I la seva obligació és esbrinar-ho, encara que això no sempre resulti un plaer.