Autors i Autores

Llorenç Capellà

Coberta del llibre Un bou ha mort Manolete

Un bou ha mort Manolete.

El títol d'aquesta obra és un element simbòlic que marca dues constants: la mort i un referent històric i popular dels anys posteriors a la Guerra Civil. Més enllà de la trama argumental que proporciona una expectativa dramàtica atractiva, aquesta obra té un format simbòlic i artñistic destacable. Personatges de circ, com el Clown i l'August, marginats socials que escupen paraules amb dignitat -la Tavernera, la Borratxa, la Gitana, el Fugitiu, els Escolanets, els Homes de la Guerra...-, al costat d'una corrua de tipus sinistres i grotescs, jerarques de la postuerra com el Rector, els Guàrdies Civils i el Vell, un retrat d'un prolífic assassí, esdevingut cacic i que mou els fils de l'estraperlo.